Esimene osa Pilt Joonistamine Märkimine Täitmine Kopeerimine Teine osa Kihid Märkimine Värviskeemid ja nendega manipuleerimine Standartsete vahendite täiendamine Kolmas osa

Erinevate pildiformaatide kasutamine Neljas osa

Filtrite kirjeldused
  Video


See filtrite komplekt moonutab pilti sarnaselt ebakvaliteetse televiisoriga.

Valige hüpikmenüüst

Filters -> Misc -> Video

ning seejärel avanenud dialoogist sobivTekib selline tulemus