Esimene osa Pilt Joonistamine Märkimine Täitmine Kopeerimine Teine osa Kihid Märkimine Värviskeemid ja nendega manipuleerimine Standartsete vahendite täiendamine Kolmas osa

Erinevate pildiformaatide kasutamine Neljas osa

Filtrite kirjeldused
  Hõljuvad kirjad


"Hõljuv kiri" on selline pildile teksti asetamise tehnika, mispuhul jääb mulje, et kiri sõna otseses mõttes hõljub tausta kohal, kusjuures on ka vari. Selgitame sammhaaval kuidas sellise tulemuseni jõuda

 1. Avame uue pildi ja kirjutame musta värviga teksti. Inverteerime värvid ja rakendame udutamist
  Filters -> Blur -> Gaussian Blur IIR 2. Loome teise kihi ja omistame talle tulevase hõljuva kirja lähedase värvi 3. Rakendame teisele kihile esimese kihitekstiga Bump Mapi filtrit. Oleme sinisel kihil ja valime
  Filters -> Map -> Bump Map 4. Loome teisele kihile kihi maski ja kopeerime esimese kihi sellesse maski. Valige kihtide dialoogis Add Layer Mask  Olles esimesel kihil valige pildil Edit -> Copy; siis klõpsake kihtide dialoogis maskile ning pildil andke Edit -> Paste. Seejärel ankurdage Floationg Selection maskiga kihi maskile. Selleks olles Floating Selectionil vajutage kihtide dialoogis ankru nupule. 5. Lisame taustakihi ja valime talle sobiva värvi 6. Muudame teise kihi värvitaseme sobivaks, et tuleksid välja kumerused. Klõpsake kihi maskile ja valige pildil
  Image -> Colors -> Levels 7. Rakendame teisele kihile tema kihi maski, valides kihtide dialoogis Apply Layer Mask 8. Moodustame kolmanda kihi kopeerides teise. Sellest saab teksti vari. Kuna kihte on juba rohkem, on mõistlik neile nimed anda topelklõbistades kihi nimel. 9. Muudame varju värvi sobivaks hoides läbipaistvust (Keep Trans.) 10. Läbipaistvust hoidmata (Keep Trans) rakendame teksti varjule udutamist ja seame sobivaks varju kihi läbipaistvuse (Opacity) 11. Liigutame teksti ja varju sobivasse nihkesse. 12. Liidame kihid kokku üheks kihiks 13. Vajadusel kasutage pügamist ja ongi valmis