Esimene osa Pilt Joonistamine Märkimine Täitmine Kopeerimine Teine osa Kihid Märkimine Värviskeemid ja nendega manipuleerimine Standartsete vahendite täiendamine Kolmas osa

Erinevate pildiformaatide kasutamine Neljas osa

Filtrite kirjeldused
  Mustrite lisamine
Muster


Muster on selliselt valmistatud pilt, mille parem äär lõpeb seal kus algab vasak ja samuti on lugu üla- ja alaäärega. Ühesõnaga, kui palju mustri elemente asetada kõrvuti, siis ei saa aru kus on elementide ääred. Üleminekud on lähevad kokku.
Mustri valmistamine ja salvestamine


Valmistame näiteks ühe punasinijutilise mustri. Esiteks avage 50x50 pilt ning joonistage mõned joonedSeejärel tehke poolene Offset valides hüpikmenüüst

Image -> Channel Ops -> Offset

ning valige nagu siintulemuseks saabLisage nüüd veel mõned jooned, näiteks punsed, selleks, et musteris poleks järske kohtiSeejärel tehke pilt neli korda suuremaks, valige hüpikmenüüst

Filter -> Map -> Tile

ning tehke selline valiktulemusLõpuks taastage esiagne suurus valides hüpikmenüüst

Image -> Resize

selliseltMustrielement on valmisLõpuks salvestage see kataloogi ~/.gimp/patterns, näiteks nime alla sinipunajutid.pat kusjuures pat laiendi kasutamine on kohustuslik.
Vastloodud mustri kasutamine


Kasutame vastloodud mustrit 400x300 suuruse pildi täitmiseks. Selleks avage nii suur valge leht ja seadke täiteriista riistaomadustest mustriga täitmine. Seejärel avage mustrite dialoog, vajadusel värskendage selle sisu nupuga Refresh ning valige omaloodud muster. Tulemusena tekib selline pilt