Esimene osa Pilt Joonistamine Märkimine Täitmine Kopeerimine Teine osa Kihid Märkimine Värviskeemid ja nendega manipuleerimine Standartsete vahendite täiendamine Kolmas osa

Erinevate pildiformaatide kasutamine Neljas osa

Filtrite kirjeldused
  Blur


Filterid Blur sisaldab kuut erinevat udutamise võimalust. Käesolevas punktis katsetame mida teevad erinevad udutamise filtrid sellisele pildileFiltrite Blur kasutamiseks valige sobiv hüpikmenüüst

Filters -> Blur -> Blur
          Gaussian Blur (IIR)
          Gaussian Blur (RLE)
          Motion Blur
          Pixelize
          Tilable Blur

Blur, Gussian Blur IIR ja RLE

Need kolm teevad pealtnäha praktiliselt sama tööd. Võimalik on saavutada näiteks selline tulemus
Pixelize

Pixelize filter asendab etteantud suurusega ala, näiteks 4x4 pikslit "keskmise" väärtusega piksliga
Motion Blur

See filter peaks jäljendama tulemust kui kasutada fotoaparaadiga pildistamisel pikka säritusaega kiiresti liikuva objekti pildistamisel.