Esimene osa Pilt Joonistamine Märkimine Täitmine Kopeerimine Teine osa Kihid Märkimine Värviskeemid ja nendega manipuleerimine Standartsete vahendite täiendamine Kolmas osa

Erinevate pildiformaatide kasutamine Neljas osa

Filtrite kirjeldused
  Mustri tekitamine 2


Demonstreerimine veel ühte mustri loomise võimalust.

Kasutades siinesitatud tehnikat, ei saa tulemust väga täpselt ette planeerida. Tekitame mustri, mille mustrielement on selline

 1. Avame eelmises näites saavutatud tulemuse 2. Teeme pildi Tile abil neli korda suuremaks Filters -> Map -> Tile 3. Teeme pildi Desaturate abil mustvalgeks FIlters -> Colors -> Desaturate 4. ning lisame ca 13 Bluri Filters -> Blur -> Guassian Blur (IIR) 5. Seejärel tekitage kihist koopia ja andke kihtidele ka nimed.
  Valige ülemine kiht ning rakendage moodi Difference.
  Lõpuks nihutage ühte kihti kümnekonna piksli võrra teise suhtes  ja Ühendage kihid kokku.

 6. Muutke Levelit, valides hüpikmenüüst Filters -> Colors -> Level 7. Tekitage uus halli värvi kiht ning bumpige seda teise kihiga 8. Seejärel lisage uus kiht ning paigutage see kõige alumiseks ning täitke helesinise värviga.
  Tehke koopia kihist "pilt tiba plurrit" ning iverteerige see.
  Lisage bumbitud kihile kihi mask ning kopeerige maski see inverteeritud kiht. 9. Jättes nähtavaks ainult kaks kihti. Seadke Leveliga mask sobivaks 10. Tehke maskiga kihist koopia ning nimetage varjuks.
  Rakendage varju kihile mask, valige Keep Trans ning värvige pintsliga varju värvi  Seejärel lülitage Keep Trans välja ning blurrige ivake, et varju ääred muutuksid pehmemaks.

 11. Valige ülemine kiht ning kiht ise ning kasutades värvitasakaalu dialoogi muutke kujundi värvi  Seadke kujundi ja tema varju kihid veidi nihkesse ning eemaldage ülejäänud kihid.
  Lõpuks ühendage kihid Image -> Flatten Image

 12. Võtke Resizega välja mustrielement Image -> Resize 13. Tulemus

Nagu näha on mustrite loomisel määrav juhuslikkus ja fantaasiarikkus!