Esimene osa Pilt Joonistamine Märkimine Täitmine Kopeerimine Teine osa Kihid Märkimine Värviskeemid ja nendega manipuleerimine Standartsete vahendite täiendamine Kolmas osa

Erinevate pildiformaatide kasutamine Neljas osa

Filtrite kirjeldused
  Histogramm


Histogrammi abil saab näha erinevate väärtustega pikslite arve. Näiteks analüüsime mustvalget liblikapilti. Valige hüpikmenüüst

Image -> Histogram

ning ilmub paremal kujutatud akenHistogrammi rõhtteljel on piksli intensiivsus ja vertikaalteljel antud intensiivsusega pikslite suhteline arv.

Üleval on näha, et tegeldakse pikslite intensiivsusega (Value) millest võib mõelda kui piksli heledusest ehk sellest kui palju valgust on pikslis. Mustvalge pildi puhul ongi piksli ainus omadus tema heledus, valgest läbi hallide kuni mustani.
  • Pixels: 28773 - pildi pikslite koguarv, võrdub pildi laius x kõrgus
  • Count: 23212 - histogrammil äramärgitud pikslite arv
  • Percentile: 80.67 - äratähistud ala suurus, Count / Pixels
  • Intensity: 44 .. 166 - äramärgitud pikslite intensiivsuste vahemik
  • Mean: 98.2 - tähistatud ala pikslite keskimine intensiivsus
  • Median: 94 - tähistatud ala pikslite mediaan, st pooled pikslitest on suurema intensiivsusega ja pooled väiksemaga kui 94
  • Std Dev: 32.6 - äramärgitud vahemiku standardhälve.
Värvilise pildi puhul saaks analüüsida ka pildi erinevaid värvikanaleid kuid praktiliselt on vajalik ka siis tegelda intensiivsusega. Värvipildi piksli intensiivsusest tuleks mõelda kui vastava mustvalge pildi piksli intensiivsusest.