Esimene osa Pilt Joonistamine Märkimine Täitmine Kopeerimine Teine osa Kihid Märkimine Värviskeemid ja nendega manipuleerimine Standartsete vahendite täiendamine Kolmas osa

Erinevate pildiformaatide kasutamine Neljas osa

Filtrite kirjeldused
  Curves Curves

See vahend võimaldab muuta pildi pikslite:
  • intensiivsust
  • RGB väärtusi värvikanali kaupa
  • läbipaistvust ehk alfatMustvalge pildi pikslite intensiivsuse muutmine


Avame liblika pildi ja Curves intensiivsusteisendus-dialoogi instensiivsuse (Value) kohalt valides hüpikmenüüst

Image -> Colors -> CurvesDiagrammi rõhtteljel on kujutatud piksli intensiivsus ja püstteljel millise intensiivsusega see asendada. Kui näiteks diagramm teha rõhtsaks vastu alumist äärt olevaks joonseks asendatakse kõik intensiivsused instensiivsusega null ja pilt on must. Sarnaselt, rõhtne vastu üleäärt olev diagramm tekitab valge pildi. Kui diagrammi vasak ots keerata üles ja parem alla, siis saame negatiivi.

Siit on ka arusaadav, et esialgne diagramm on vasakult alt üles paremale sirglõik.

Muutes hiirega intensiivsusteisendus - diagrammi saab jõuda näiteks sellise tulemuseniKeskimisest intensiivusest veidi vasakul asuvate pikslite instensiivsust on suurendatud; veidi paremal asuvate oma aga vähendatud.
Värvilise pildi pikslite instensiivsuse muutmine kanali kaupa


Valides piisavalt värvilise pildi millega katsetada võib eeldada, et pildi pikslite kirjeldamisel kasutatakse ka mingit hulka näiteks rohelist põhivärvi. Kui avada Curves dialoog ja valida roheline, siis avaneb algul selline pilt.Rõhtteljel on rohelise värvi intensiivsus, mis vasakult paremale läheb 0-st kuni 255-ni. Vertikaalteljel on samuti rohelise värvi intensiivsus; alt üles läheb 0-st 255-ni. Joon näitab millise uue intensiivsusega vana intensiivus asendada. Esialgu ei asendata midagi st. asendatakse sama väärtusega, ja seepärast on graafik alt vasakult üles paremale ulatuv sirglõik. Selle dialoogi abil saab näiteks muuta kõikide nende pikslite rohelise põhivärvi intensiivust 192-le kus see on parasjagu 127. Tõsi, häiritakse ka natuke ümbrust.Kui te aga soovite pildi kõikidest pikslitest rohelise värvi intensiivuse maha keerata, siis seadke dialoogis joon rõhtsaks ja kõige allaVastupidi, soovides kõikides pikslites rohelise värvi intensiivsust maksimaliseerida paigutakse rõhtjoon ülesse.

Praktiliselt on tihedamine vajadus mitte muuta põhivärv haaval pikslite intensiivsusi vaid kõikide põhivärvide intensiivsust korraga. St "öelda", et muudame kõigis pikslites kõigi pikslite põhivärvide intensiivsust kui see on antud intensiivsusega. Selleks valige ülevalt Value.

Kui seada aga nüüd joon rõhtsaks, siis sõltuvalt sellest kui kõrgele see paigutada on pilt erineva tooniga ühtlane hall. See on ka ootuspärane kuivõrd nii tehes me "ütleme", et kõikide pikslite kõikide värvide intensiivsus seada võrdseks.