Esimene osa Pilt Joonistamine Märkimine Täitmine Kopeerimine Teine osa Kihid Märkimine Värviskeemid ja nendega manipuleerimine Standartsete vahendite täiendamine Kolmas osa

Erinevate pildiformaatide kasutamine Neljas osa

Filtrite kirjeldused
  Animeeritud GIF
Pildi animeerimine


Gimp võimaldab luua kihte ning lisaks pilti ekraanil näidates neid kihte ükteise järel vahetada. Selliselt toimiva pildi kohta öeldakse animeeritud pilt.

Näiteks uurime kuidas valmistada ja salvestada selliselt "töötav" pilti


Kihtide loomine


Esamalt avame tühja lehe ning joonistame paar korda suuremalt valmis kolm kaadrit, igaüks erineva kihinaDetailid on mõistlik valmistada suurematena ning vahetult enne salvestamist pilt skaleerida parajaks.

Kihtide dialoog näeb välja seejuures sellineKihi nime taga on sulgudes näidatud viivitus kaua kaadrit nähtaval hoida.

Kasutades hüpikmenüüst filtrit

Filter -> Animation -> Animation Playback

saab vaadata kuidas pilt end liigutab. Sellises dialoogis


Salvestamine animeeritud GIF-iks


Enne salvestamist skaleerige pildi pikselmõõtmed sobivaks.

Sarnaselt valmistatud pilt tuleks salvestada Gimpi enda formaati XCF või näiteks GIF-iks. Kui pilti salvestada GIF-iks, siis tuleb esmalt pilti värvid indekseerida, mitmekihilise pildi puhul toimub see automaatselt kõikide kihtidega. Lisaks avanevad salvestamisdialoogis animeeritud pilti puutuvad valikudAnimeeritud GIFi omadused:
  • loop - pildi kaadrite vahetumine toimub ringiratast.
  • delay - vaikimisi kaardi näitamise kestus. Toimib kui te kaadri nime taga sulgudes ei näite eraldi aega.
  • vaikimisi kaadrite vahetus:
    • Dont care - suva
    • Replace - kaadrid vahetatakse täielikult
    • Cumulative - iga järgmine kaader on eelnevate summa, see erineb eelmisest, kui kihtidel on läbipaistvaid osi.
Animeeritud GIF-i oskavad käsitleda paljud veebi brauserid, sh Netscape.