Esimene osa Pilt Joonistamine Märkimine Täitmine Kopeerimine Teine osa Kihid Märkimine Värviskeemid ja nendega manipuleerimine Standartsete vahendite täiendamine Kolmas osa

Erinevate pildiformaatide kasutamine Neljas osa

Filtrite kirjeldused
  Mustri tekitamine 1


Demonstreerimine ühte mustri loomise võimalust.

Kasutades siinesitatud tehnikat ei saa tulemust väga täpselt ette planeerida. Tekitame mustri, mille mustrielement on selline

 1. Avame valge ruudu, näiteks 100x100 pikslit ja joonistame mõned jooned 2. Teeme 1/2 Offseti nii x kui y sihis Image -> Channel Ops -> Offset  1/2 Offseti tehakse selleks, et pildi servad hiljem kokku minema hakkaksid. Mitmekordne kriipsude joonistamine ja offseti tegemine aga võimaldavad pinda ühtlasemalt katta, kui see on taotlus.

 3. Lisame veel mõned jooned 4. Rakendame ääri mitte puutuvat filtrit, näiteks Whirl and Pinch Filters -> Distort -> Whirl and Pinch 5. Rakendame filtrit Tile ja moodustame 4 korda suurema pildi Filters -> Map -> Tile  See on vajalik selleks, et saaks järgmise sammuna rakenda ääri rikkuvaid filtreid.

 6. Rakendame äärt rikkuvat filtrit, näiteks Gaussian Blus IIR Filters -> Blur -> Gaussian Blur IIR 7. Muudame värvikaalu Levelsiga Image -> Colors -> Levels 8. Muudame värvikaalu Curvesiga Image -> Colors -> Curves 9. Taastame Resizeiga pildi endise suuruse Image -> Resize 10. Tulemus

Nagu näha, on mustrite loomisel määrav juhuslikkus ja fantaasiarikkus!