Esimene osa Pilt Joonistamine Märkimine Täitmine Kopeerimine Teine osa Kihid Märkimine Värviskeemid ja nendega manipuleerimine Standartsete vahendite täiendamine Kolmas osa

Erinevate pildiformaatide kasutamine Neljas osa

Filtrite kirjeldused
  Läbipaistev GIF
Läbipaistev pilt


Gimpis saab määratleda kihi ja pildi piirkondi läbipaistvaks. Näiteks kahe kihi puhul tähendab see, et allolev kiht jääb osaliselt nähtavaks. Kui aga tulemus salvestada GIF formaadis, siis jääb veebilehe taust, millel sellist GIF-i kasutatakse GIF-i läbipaistvate piirkondade alt välja paistma.

Näiteks uurime kuidas tekitada selline piltKäesoleva veebilehe taust on liblika ümbert läbi paistev. Läbipaistvate osadega pilte kasutatakse ohtralt veebilehtedel, sest nii jääb mulje, et pilt pole ristkülikukujuline ja sulab ümbrusega paremini kokku.
Pildi loomine ja salvestamine transparent GIF-iks


Avage liblika pilt, nimetage kiht sobiva nimega ning lisage hüpikmenüüst alfa

Layers -> Add Alpha Channel

Seejärel märkige enam - vähem ära liblikas, näiteks vabakäe märkijagaSalvestage märgistus alfa kanaliks, eemaldage märgistusjoon ning redigeerige seda suure suurenduse all, tehes parandusi musta pehme äärega pintsligaTekitage alfa kanalist märgistus, inverteerige märgistus ning kustutage kustukummiga liblika ümbrusLisage uus läbipaistev kiht, nimetage sobivalt ning liigutage kõige alla. Vajadusel taastekitage alfakanalist märgistus ning suurendage seda näiteks 7 piksli võrra

Select -> Grow

ning täitke veebilehe taustavärviga millel te tulevast GIF-i kasutateNii toimub GIF-i sees sujuv üleminek pildilt veebilehe taustaks. Puuduseks on see, et te peate üsna täpselt ette teadma milline on selle veebilehe taust. GIF-il ei ole poolläbipaistvaid piksleid, nad on kas 100% läbipaistvaid või täiesti läbipaistmatud.

Lõpuks ühendage kihid kokku, valides hüpikmenüüst

Layers -> Merge Visible Layers

pügage ja skaleerige asjakohaselt, indekseerige värvid ning salvestage tulemus GIF formaadis.