Esimene osa Pilt Joonistamine Märkimine Täitmine Kopeerimine Teine osa Kihid Märkimine Värviskeemid ja nendega manipuleerimine Standartsete vahendite täiendamine Kolmas osa

Erinevate pildiformaatide kasutamine Neljas osa

Filtrite kirjeldused
  GIF
GIF formaat


GIF (Graphics Interchange Format) on mõeldud ainult indekseeritud värvidega piltide salvestamiseks kusjuures värvide arv ei tohi olla üle 256. Lisaks värvidele võib salvestataval pildil olla 100% läbipaistvaid piirkordi ning mitmeid kihte. Erinevaid kihte käsitletakse kaadritena ning läbipaistvatest aladest on läbi näha. Need omadused toimivad kui kasutatavad programmid neid toetavad, näiteks Gimp ja Netscape saavad sellega hakkama.
Salvestamine GIF-iks


Pildi indekseerimiseks valige

Image -> Indexedkus saab määrata
  • Generate Optimal Palette: # of colors - genereeritava paleti värvide arv
  • WWW-optimized palette - kasutada eelpool 216-värvilist standardset paletti
  • Custom palette - millist olemasolevat paletti kasutada
  • Black and White palette - kasutada mustvalge, so kahevärvilist paletti
  • Enable Floyd-Steinberg dithering - tehnika mis joonistab kahte värvi piksleid läbisegi luues nii illusiooni kolmandast värvist
Kõige originaalilähedasema kujutise saab esimese valiku ja 256 värviga.

Peale failisalvestamise dialoogis GIF formaadi näitamist avaneb selline GIF-i omaduste akenInterlaces valik tähendab, et pilt esitatakse näiteks brauseris algul udusena ja seejärel ta info kohale jõudes järjest selgineb. Alltoodud pildi puhul on seda omadust kasutatud