Esimene osa Pilt Joonistamine Märkimine Täitmine Kopeerimine Teine osa Kihid Märkimine Värviskeemid ja nendega manipuleerimine Standartsete vahendite täiendamine Kolmas osa

Erinevate pildiformaatide kasutamine Neljas osa

Filtrite kirjeldused
  Gradiendi lisamine


Lisaks Gimpiga kaasatuletavate gradiendiskeemidele saab neid ise juurde tekitada. Selleks tuleb avada gradiendiedieditor valides hüpikmenüüst Dialogs -> Gradient Editor ja valida New Gradient ning sisestage uue skeemi nimi. Teeme näiteks peisaa˛i, mille taustaks on muru, meri ja taevas. Niisiis, töö lihtsustamiseks tekitame vastava skeemi ja nimetame ta MuruMeriTaevasSkeemi loomisel tuleb paika panna kus ja kuidas toimuvad värvide üleminekud. Skeemi segmendil on kaks äärevärvi, nihutatavad ääred ja keskpunkt. Esialgu tekib üks segment, mille ääred on must ja valge.

Tekitame ühe segmendi juurde ja nii, et mõlemad segmendid on võrdsed. Valime gradiendieditori hüpikmenüüstmis avaneb kui editori all oleval "kolmnurkadega" seadereal teha vasak hiireklõps, Split Segment at Midpoint.

Segmendi tähistamiseks tuleb teha selle seadereal vasak hiireklõps. Täistatud segmendi seaderida on tumehall. Seejärel saab avada segmendi hüpikmenüü ning sealt valida sobivad äärevärvid. Vastavalt Left ja Right endpoint's color.

Äärevärve valitakse HSV värvivihmavarjultVärvide üleminekud segmendi sees sõltuvad hüpikmenüüst avatavast Blending function for segment'ist. Näites kasutati Curved'it.

Lisaks sõltub segmendi värv hüpikmenüüst avanevast Coloring type for segment'ist. Näiteks kasutati Plain RGB-d.

Tulemusena võiks tekkida näiteks selline skeemSegmente saab kustutada valides hüpikmenüüst Delete segment.

Kasutades vastaloodu gradiendiskeemi võib saavutade sellise tulemuse: vaate vihmasele merele