Esimene osa Pilt Joonistamine Märkimine Täitmine Kopeerimine Teine osa Kihid Märkimine Värviskeemid ja nendega manipuleerimine Standartsete vahendite täiendamine Kolmas osa

Erinevate pildiformaatide kasutamine Neljas osa

Filtrite kirjeldused
  Valgus


Flare FX

Filter tekitab üksiku helendava punkti pildile ettenäidatud kohta. Valige hüpikmenüüst

Filters -> Light Effects -> Flare FX

ning kasutage dialoogiTulemusena tekib selline pilt
Sparkle

Filter tekitab pildi heledate alade juurde "sädemed". Kui selliseid alu pildid pole võib need valge pintsliga tekitada. Filtri kasutamiseks valige hüpikmenüüst

Filters -> Light Effects -> Sparkle

Kasutage dialoogi sädemete omaduste määramiseksTulemusena tekib selline pilt
Supernova

Filter tekitab ühe helenduva punkti kust lähtuvad kiired. Filtri kasutamiseks valige hüpikmenüüst

Filters -> Light Effects -> Supernova

ning määrake värv ja suurus dialoogistTekib selline pilt