Esimene osa Pilt Joonistamine Märkimine Täitmine Kopeerimine Teine osa Kihid Märkimine Värviskeemid ja nendega manipuleerimine Standartsete vahendite täiendamine Kolmas osa

Erinevate pildiformaatide kasutamine Neljas osa

Filtrite kirjeldused
  Levels


See vahend võimaldab teisendada põhivärvide intensiivsusi, näiteks pildi korrigeerimiseks või efektide loomiseks. Tegeleme liblika pildiga avades hüpikmenüüst

Image -> Colors -> LevelsÜlemine nihuti kujutab põhivärvi intensiivsuse telge millel vasakult paremale instensiivsused suurenevad. On näha, et liblika pildi sinise põhivärvi madalaid ja kõrgeid intensiivsusi pildil ei esine. Soovides muuta siniseid värve erksamateks tuleb nad "venitada laiali" üle võimalike intensiivsuste vahemiku. St. määratleme pildi kõige väiksema intensiivsusega sinise põhivärvi intensiivsuse 0-ks ja kõige suurema intensiivsusega sinise põhivärvi intensiivsuse maksimaalseks liigutades vastavalt musta ja valget kolmnurka. Hall kolmnurk näitab millise intensiivsusega asendub esialgne instensiivsus 127. Kõik vahepealsed intensiivsused seatakse sobivateks.

Selleks viige ülemine nihuti ja kolmnurgad sellisesse seisuAlumise nihuti abil saab kõiki sinise põhivärvi intensiivsuste vahemiku ette anda. Need kaks noolt määrvad milliste väärtuste vahemikku Levelsi rakendamisel pildi põhivärvi intensiivsuste väärtused jäävad.

Toimetades sarnaselt ka rohelise ja punase põhivärviga saame selgemate värvidega pildiSisuliselt samasugusele tulemusele jõab kasutates vahendit

Image -> Colors -> Auto-Stretch contrast

Muutes Levelsi dialoogist ainult Value väärtusi muudetakse pikslite põhivärvide summaarset intensiivsust. Suuremale põhivärvi intensiivsusele vastab suurem R, G või B väärtus.

Rakendades selliselt seatud Levelsi saame vasemal toodud tulemuseSamasugusele tulemusele jõuab kasutades vahendit

Image -> Colors -> Normalize

Erinevus eelmisega seisneb selles, et antud juhul säilitatakse suhteline põhivärvide vaheline tasakaal. Eelmisel juhul venitati põhivärvid sõltumatult üle intensiivsustelje välja.

Levelsit võib aga kasutada ka teatud intensiivsustest madalamate või kõrgemate intensiivsuste ühtlustamiseks. Näiteks määrame punase põhivärvi intesiivsusest 76 madalamad väärtused 0-ks ja kõik 101 kõrgemad 255-ks, so maksimaalseks. Vahepealsed väärused "määratakse" kahe äärmuse vahele.