Esimene osa

Gimp
Põhimõisted
Pilt
Avamine, salvestamine ja pildiformaatide teisendamine
Suuruse muutmine: luup, skaleerimine ja pügamine
Peegeldamine ja transformeerimine
Heledus, kontrast ja mustvalgeks teisendamine
Joonistamine
Joonistuslehe avamine
Pintsel ja joonistusvärv
Kustukumm
Aerosool
Märkimine
Täitmine
Täitmine
Gradient ja gradiendi editori kasutamine
Kopeerimine
Kopeerimine

Teine osa

Teksti asetamine
Kihid
Kihtide kasutamine
Kihi mask
Märkimine
Märkimine
Märkimine sama värvi järgi
Bezieri jooned
Märgistuse salvestamine, redigeerimine ja kasutamine
Värviskeemid ja nendega manipuleerimine
Värviskeemid
Pildi indekseerimine
Histogramm
Curves
Levels
Equalize
Värvide inverteerimine
Posterize
Threshold
Värvitasakaal
Heledus ja tumedus
Kontrast
Hue, Saturation
Värvivenitus
Standartsete vahendite täiendamine
Paleti loomine
Pintsliotsade lisamine
Mustrite lisamine
Gradiendi lisamine
Hõljuvad kirjad
Mustri tekitamine 1
Mustri tekitamine 2

Kolmas osa

Erinevate pildiformaatide kasutamine
JPEG
GIF
Läbipaistev GIF
Animeeritud GIF

Neljas osa

Filtrite kirjeldused
Filtrid
Blur
Pinch and Twirl
Tile
Bumpmap
Artistic
Glass
Valgus
Müra
Video
Renderdamine
  Kihtide kasutamine


Layers dialoog


Layers dialoog on põhiline keskkond layerite töötlemiseks, haldamiseks ja muutmiseks. Layeriteks nimetatakse kihte, millest GIMP-i pilt koosneb. Enamjaolt on pildikihid täielikult või osaliselt läbipaistvad. Pilt võib koosneda paljudest kihtidest, olenevalt sellest, kui suur on mälu hulk, mida arvuti GIMP-i jaoks kasutab.


Dialoogi aktiveerimine

Layers dialoog on Toolboxi järel üks GIMP-i tähtsamaid aknaid. Väga tihti on just see põhiline koht, kus pildiga tööd tehakse. Seega on soovitav see kogu aeg lahti hoida.

Dialoogi aktiveerimiseks võib:
  valida File -> Dialogs -> Layers

  või pildiaknas Dialogs -> LayersPildikihid


Layers dialoogi keskosas on pildikihtide nimekiri. Kõige alumine kiht on taustapilt ning selle peal on kihid sellises järjestuses, nagu nad tausta suhtes asetsevad.

Aktiivne pildikiht on ära märgitud sinise värviga (värv võib vastavalt opsüsteemile ja töölaua teemale varieeruda). Kui lisada pildile uus kiht, muutub see GiMP-is vaikimisi aktiivseks. Mõnda teist kihti saab aktiveerida dialoogiaknas pildikihi nimele klikkides. Kihtide järjekorda saab vahetada hiirega pildikihi nimest kinni haarates ja nimekirjas vajalikku kohta lohistades.

Layerite abil saab teha väga paljusid asju:
 • töödelda mingit osa pildist teisi pildi osasid puutumata,
 • muuta pildi või selle osa tekstuuri ja tonaalsust,
 • sulatada mitu pilti üksteisega kokku,
 • teha keerukaid fotomontaaže jne.
Ükskõik, mida pildi juures teha - töödelda mingit osa pildist või tervet pilti, alati on mõttekas teha töödeldavast osast alustuseks uus pildikiht.

Vaikimisi on GIMP-is aktiivne üks pildikiht, kuid kihte saab omavahel ajutiselt liita, mis võimaldab töödelda mitut pildikihti korraga.
Dialoogi Layers pildimenüü

Layers dialoogi ülaservas asub rippmenüü, mis näitab, milline pilt on GIMP-is hetkel aktiivne. Menüüle vajutades ilmub kõikide lahtiolevate piltide nimekiri, mille hulgast saab vajaduse korral aktiivset pilti vahetada.


Menüü Layer Mode

Pildimenüü all on kiri Mode (moodus, viis, laad), mis määrab kindlaks, kuidas pildikihi värvid alumiste layeritega suhtestuvad.

Layer Mode menüüst leiame kakskümmend üks valikut ning järgnevalt vaatame, kuidas need välja näevad.Iga pildi puhul võib tulemus erineda, olenevalt värvidest, värvikombinatsioonidest, heledusest, tumedusest, jne. Enamasti kasutatakse Layer Mode menüüd erinevate efektide saavutamiseks. Kõige parem on ise katse-eksitus-meetodil kindlaks teha, mis juhtub, kui valida üks või teine Layer Mode. Aja möödudes tekib juba teadmine ja oskus seda funktsiooni enda huvides ära kasutada.

Antud juhul võtsin GIMP-i enda läbipaistva ikooni, lisasin sinise taguse ja proovisin kõik võimalused läbi.

Normal (normaalne) on vaikimisi iga uue pildikihi mode. Pildikihte kuvatakse normaalses olekus.
Dissolve (sulatamine) sulatab ülemise pildikihi alumise sisse piksleid hajutades, kaotades osa piksleid ära või muutes need poolläbipaistvaks.
Multiply (paljundamine) mitmekordistab ülemise layeri pikslite väärtused nende alumise kihi pikslite väärtustega, mis ülemisest kihist läbi paistavad.
Divide (jagamine) jagab ülemise layeri pikslite väärtused nende alumise kihi pikslite väärtustega, mis ülemisest kihist läbi paistavad.
Screen (ekraan) pöörab läbipaistvate pikslite väärtused ümber (invert), paljundab need ja seejärel pöörab uuesti ümber. Muudab pildi eredamaks ja toob esile pildi helendid.
Overlay (laotamine) puhul paljundatakse pikslite väärtused ning läbipaistvust suurendades laotatakse õhukese kihina alumisele pildikihile. Kui seejärel ülemist pildikihti paljundada, tulevad esile värvi poolest kõige intensiivsemad kohad pildil.
Dodge (helendamine) pöörab kahe pildikihi väärtused ümber, jagab need ning pöörab uuesti ümber. Tulemusena muutub pilt eredamaks.
Burn (tumendamine) pöörab kahe pildikihi väärtused ümber, paljundab need ning pöörab uuesti ümber. Tulemusena muutub pilt tumedamaks.
Hard light (tugev valgus) teeb värvid tumedamaks ja muudab pildi värviüleminekud järsemaks.
Soft light (pehme valgus) muudab värvid heledamaks ja pehmendab järske värviüleminekuid pildil.
Grain extract (teralisuse eraldamine) eraldab osa ülemise pildikihi struktuurist, mis meenutab fotofilmi teralisust, jätab teralise osa alles ning pöörab tulemuse ümber.
Grain merge (teralisuse liitmine) eraldab osa ülemise pildikihi struktuurist, mis meenutab fotofilmi teralisust ja jätab teralise osa alles.
Difference (erinevus) eraldab ülemise pildikihi väärtused alumiste omadest ning muudab need maksimaalseteks. Tavaliselt on tulemuseks imelik psühhedeeliliste värvidega pilt.
Addition (lisamine) lisab kõigile pikslitele väärtust, tulemuseks on ere pilt.
Subtract (lahutamine) võtab kõikidelt pikslitelt väärtust maha ja pöörab tulemuse ümber, tekitades tontliku pildi.
Darken only (pilt tumedamaks) asendab aktiivse pildikihi pikslite väärtused mõlema pildikihi minimaalsete piksliväärtustega.
Lighten only (pilt heledamaks) asendab aktiivse pildikihi pikslite väärtused mõlema pildikihi maksimaalsete piksliväärtustega.
Hue (värvus) muudab pildikihi värvust, avaldamata mõju pildi eredusastmele.
Saturation (värviküllus) uhab värvid minema.
Color (koloriit) võtab alumistelt pildikihtidelt heledust maha.
Value (väärtus) näitab ülemist pildikihti tumedamana ja mustvalgena.
Läbipaistvus


Layers Mode menüü all on Opacity ehk nupp, kust saab pildikihi läbipaistvuse astet suurendada või vähendada. Läbipaistvuse ulatuse saab liuguril kindlaks määrata numbritega vahemikus 1 ... 100-ni. 1 annab täieliku läbipaistvuse ning 100 tähendab täielikku läbipaistmatust, vahepealsed numbrid kirjeldavad poolläbipaistvust.

Proovime näiteks tekitada kahekihilise pildi, mille pealmine kiht on roheline ja taust pruuni mustriga ning "kirjutada" kustutuskummiga sellele sõna "Proovime!". Selleks:
 • valin File -> New... ja määran ära pildi suuruse
 • määran ära taustavärvi Edit -> Fill with Pattern
 • loon uue kihi, mille nimetan "proovime kiht"
 • valin kustutuskummi ning kirjutan "Proovime!".
Tulemus peaks välja nägema järgmine


Alfa kanal


Kõige alumine pildikiht ehk taust on vaikimisi läbipaistmatu, ning tema positsiooni ei saa lohistades muuta, sest tal puudub alfa kanal (Alfa Channel).

Alfa kanal puudub ka neil GIMP-is avatud piltidel või pildikihtidel, mille failiformaat ei toeta läbipaistvust. Alfa kanal sisaldab infot selle kohta, kui suur on pildi iga piksli läbipaistvuse aste. Kõige alumise pildikihi puhul on alfa kanali olemasolu valikuline. Teistel kihtidel peaks alfa kanal olema, muidu ei paista nad läbi ja mitmetest kihtidest koosnev pilt muutub mõttetuks.

Selleks, et alumist pildikihti kuhugi mujale liigutada või osaliselt läbipaistvaks muuta, tuleb talle alfa kanal juurde tekitada. Selleks tuleb valida
  Layers Menu -> Add Alfa Channel
või teha paremklikk Layers dialoogi sees pildikihi nime peal ja valida tekkinud menüüst Add Alfa Channel.

Alfa kanali saab vajadusel ära kaotada, paremklikkides vajalikule kihile ja valides pildiakna Layers menüüst
  Transparency -> Semi-Flatten.Ikoonid


Kihtidega toimetatakse, sh lisatakse ja kustutatakse kihtide dialoogiakna

Dialogs -> Layers
Dialogs -> Channels


all olevate nuppude abilVasakult
 • New Layer (uus pildikiht) nupp võimaldab tekitada uue pildikihi. Kui klikkida New Layer nupule, avaneb dialoog nimega Create a New Layer, kus saab kindlaks määrata uue kihi suuruse pikslites või mõnes teises mõõtkavas. Vaikimisi on mõõtkavaks pikslid ning suuruseks kõige alumise pildikihi ehk tausta suurus.

  Paika saab panna ka kihi värvi (valikud on valge, esiplaani- või taustavärv) ning läbipaistvuse (valik Transparency). Veel saab uuele kihile nime panna. Uuele layerile on kasulik kohe nimi panna, sest kui pildile tekib mõnikümmend kihti, on nime järgi lihtsam otsitav üles leida.

  Kihile saab nime panna ka hiljem dialoogiaknas Layers. Selleks tuleb klikkida kihi nimel ning sisestada uus nimi. Teine võimalus on valida menüünupust Layersi alt Edit Layer Attributes ning kirjutada kihi nimi kastikesse Layer Name.

 • Raise Layer (kiht üles) nupule klikkides liigub aktiivne pildikiht ühe koha võrra ülespoole. Nagu juba öeldud, saab kihtide järjekorda muuta ka hiirega lohistades. Ent kui on vaja kihti kiiresti ühe koha võrra ülespoole liigutada, siis piisab vaid korra Raise Layer nupule vajutamisest. Kui klikkimise ajal Shift nuppu all hoida, siis liigub pildikiht automaatselt kõige pealmiseks.

 • Lower Layer (kiht alla) nupule klikkides liigub aktiivne pildikiht ühe koha võrra allapoole. Kui klikkimise ajal Shift nuppu all hoida, siis liigub pildikiht kõige alumisele kohale.

 • Duplicate Layer (paljundamine) võimaldab teha aktiivse pildikihi täpse koopia. Ühe korra klikkides tekib üks koopia, kaks korda klikkides kaks koopiat jne. Uus koopia tekib aktiivse pildikihi kohale.

 • Anchor Layer (ankurdamine ehk kinnitamine). Kui aktiivne kiht on ajutine ehk Floating (hõljuv) Layer, siis on vaja see enne kinnitada, kui pildikihti töötlema asuda. Vastasel juhul ei ole võimalik enamikke operatsioone teostada. Kinnitamiseks tuleb vajutada Anchor Layer nupule või kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+H.

 • Delete Layer (kustutamine) nupule klikkides kustutatakse aktiivne pildikiht.
Samad funktsioonid on kättesaadavad ka kihi hüpikmenüüst.

Eye (silm) ikoonile klikkides muutub vastav pildikiht nähtavaks või peidetakse. Kui silmaga ikoon on nähtav, on nähtav ka pildikiht. Kui silmaikoon kaob, muutub layer mittenähtavaks. Kui silmaikoonile klikkides Shift nuppu all hoida, siis jääb ainult aktiivne pildikiht nähtavaks, teised layerid peidetakse ajutiselt ära.

Chain (kett) ikoon ilmub siis, kui klikkida pildikihi thumbnaili ja silmaikooni vahelisele tühjale kastikesele. Kastikesse ilmub keti märk, mis näitab, et layerid on omavahel ühendatud. Chain võimaldab kihte ajutiselt liita, et teostada mõnda vajalikku operatsiooni mitme pildikihiga korraga (teha värvikorrektsiooni, muuta suurust, liigutada, vms).

Menu Button ja Close Button (menüünupp ja sulgemisnupp) peaksid juba tuttavad olema. Need nupud on paljudel dialoogiakendel ning varieeruvad natuke vastavalt dialoogile.

Keep Transparency (läbipaistvuse säilitamine) nupp asub täpselt menüü- ja sulgemisnupu all. Klikkides ruudulisele kastikesele või tühjale kastikesele selle kõrval, ilmub tühja kastikesse linnuke või rist. Kui kastis on linnuke, siis pildi läbipaistev osa ei ole aktiivne ja sellega operatsioone teha ei saa. Kui uuesti kastikesele klikkides linnuke kaotada, siis saab pildikihi läbipaistvaid osi jälle muuta.


Layers dialoogi menüünupp avab rippmenüü, kus esikohal valik Layers Menu (Channels dialoogis on esikohal Channels Menu jne), ülejäänud osas on tegu tabide menüüga, kust saab tabe lisada ja ära võtta, muuta tabide stiili jmt.

Layer Menu sisaldab kõike seda, mida layeri omaduste muutmiseks vaja läheb. Saab tekitada uue pildikihi, muuta kihti suuremaks või väiksemaks, lisada maske, jne.

Ka pildiaknas on menüü nimega Layers, ent see on veidi teistsugune, mõeldud pildikihtide töötlemiseks, mitte layeri omaduste muutmiseks ja sisaldab rohkem valikuid. Sealt saab muuta aktiivse layeri värve, kontrasti, pildikihti pöörata jne.
Kihtide ühendamine


Mitemekihilise pildi kihte saab kokku ühendada kahel moel
 • Flatten Image - kõik kihid kokku kusjuures pikslit alfaväärtused kaotatakse ja asendatakse taustavärviga
 • Merge Visible Layers - ühendada kõik nähtavaks jäetud kihid
Pilt tuleb salvestada Gimpi formaadis XCF kui soovite olemasolevate kihtide ja alfakanalitega hiljem edasi tegelda.