Esimene osa Pilt Joonistamine Märkimine Täitmine Kopeerimine Teine osa Kihid Märkimine Värviskeemid ja nendega manipuleerimine Standartsete vahendite täiendamine Kolmas osa

Erinevate pildiformaatide kasutamine Neljas osa

Filtrite kirjeldused
  JPEG
JPEG


Pildi formaat JPEG (Joint Photographic Experts Group) on populaarne tänu kujutise suhteliselt heale kvaliteedile, kuid samas väikesele failisuurusele. Salvestamisel saab kasutaja ise otsustada kas ta eelistab suuremat faili ja paremat kvaliteeti või vastupidi.

Sisuliselt toimub pildi JPEG formaati teisendamisel info kadudega pakkimine arvestades seda, et inimene seostab pildi kvaliteeti pigem teravusega kui erinevate värvide suure hulgaga.

JPEG formaati viimiseks avage pilt ning valige hüpikmenüüst File -> Save Asning näidake faili tüübiks jpg. Seejärel avaneb dialoog milles saate näidata kvaliteedi ja suuruse suhte.Üldiselt peetakse fotode jaoks sobivaks kvaliteeti 0.75, kuid kui originaalis on värvide arv väike võite kvaliteeti isegi kuni 0.20 ni langetada.

Smoothingu suurendamine pehmendab värvide üleminekupiire kui nad kipuvad sakilisteks minema.

Kui te peate pilti korduvalt redigeerima ja salvestama, siis pole seda hea teha JPEG formaadis kuna igal salvestamisel rakendatakse kadudega pakkimist. Õige oleks korduvad salvestused läbi viia Gimpi enda formaadis XCF ning kui pilt on valmis, siis salvestada lõpptulemus üks kord JPEG formaati.
Dekomponeerimine


Gimp võimaldab avada pildi HSV värviskeemi komponentidele
  • toon
  • küllastus
  • heledus
vastavad kolm pilti, millel on mustvalges kujutatud iga piksli vastavate komponentide väärtused. Komponentide väärtusi kujutavate mustvalgel pildil tähistab heledam värv komponendi suuremat väärtust.

Näiteks pildiHSV komponendid tekitatakse valides

Image -> Colors -> Decompose -> HSV

ja nad on sellised

toonküllastusheledusPraktililselt vastab HSV skeemi heledus mustvalgele liblika pildile.

Toome siia järgi sama pildi, kui kvaliteediga 0.10 salvestatud HSV komponendid

toonküllastusheledusSiin peaks märkama, et kõige rohkem hoitakse kokku tooni komponendi peal.

Liblika piltide failide suurused on esimesel 10 540 ja teisel 5 318 baiti.