Esimene osa

Gimp
Põhimõisted
Pilt
Avamine, salvestamine ja pildiformaatide teisendamine
Suuruse muutmine: luup, skaleerimine ja pügamine
Peegeldamine ja transformeerimine
Heledus, kontrast ja mustvalgeks teisendamine
Joonistamine
Joonistuslehe avamine
Pintsel ja joonistusvärv
Kustukumm
Aerosool
Märkimine
Täitmine
Täitmine
Gradient ja gradiendi editori kasutamine
Kopeerimine
Kopeerimine

Teine osa

Teksti asetamine
Kihid
Kihtide kasutamine
Kihi mask
Märkimine
Märkimine
Märkimine sama värvi järgi
Bezieri jooned
Märgistuse salvestamine, redigeerimine ja kasutamine
Värviskeemid ja nendega manipuleerimine
Värviskeemid
Pildi indekseerimine
Histogramm
Curves
Levels
Equalize
Värvide inverteerimine
Posterize
Threshold
Värvitasakaal
Heledus ja tumedus
Kontrast
Hue, Saturation
Värvivenitus
Standartsete vahendite täiendamine
Paleti loomine
Pintsliotsade lisamine
Mustrite lisamine
Gradiendi lisamine
Hõljuvad kirjad
Mustri tekitamine 1
Mustri tekitamine 2

Kolmas osa

Erinevate pildiformaatide kasutamine
JPEG
GIF
Läbipaistev GIF
Animeeritud GIF

Neljas osa

Filtrite kirjeldused
Filtrid
Blur
Pinch and Twirl
Tile
Bumpmap
Artistic
Glass
Valgus
Müra
Video
Renderdamine
  Peegeldamine ja transformeerimine
Peegeldamine


Pildi vasakut ja paremat poolt saab omavahel ära vahetada peegeldamisel

Tööriistaomaduse dialoogis, mis avaneb topeltklõpsates riista nuppu, saab määrata peegelduse ka vertikaalsuunaliseks. Siis vahetatakse ära pildi ülemine ja alumine ots.

Pööramistega ei saa saavutada sellist tulemust, mida peegeldamisega ja vastupidi.
Pööramine täisnurga võrra


Pildi pööramisel täisnurga võrra pildi pindala jääb samaks, kuigi laius ja kõrgus vahetuvad.

Pööramiseks valige hüpikmenüüst

Image -> Transform ->ning näidake, kui palju pöörata. Kui soovite pilti pöörata mingi kindla nurga võrra valige programmimenüüst Rotate the layer or selection.


Transformeerimine


Pildi transformeerimisel saab muuta pilti neljal moel
  • pöörata
  • skaleerida
  • väänata
  • muuta perspektiivi
Olgu algne pilt selline
Pööramine

Pööramisel tekib hiirekursorile iseloomulik ots ning sellega vedades saab pilti pöörata suvalise nurga võrra. Mittetäisnurga võrra pöörates jäävad pildi nurgad välja ja tekivad katmata alad; nende eemaldamiseks kasutage pügamist.Hoides pööramise ajal samaaegselt all Ctrl klahvi toimub pööre 15 kraadi kordse võrra.


Skaleerimine

Skaleerimisel tekib hiirekursorile iseloomulik ots ning sellega vedades saab pildi suurust vabalt muuta. Et skaleerimine toimuks vaid vertikaalsihis, hoidke lisaks all Ctrl klahvi; ja horisontaalsihis Shift klahvi. Soovides säilitada pildi laiuse ja kõrguse suhet hoidke all Ctrl ja Shift klahve korraga.

Näiteks saab saavutada sellise tulemuse
Väänamine

Väänamisel saab nihutada pildi verikaalseid "triipe" üksteise suhtes paremale või vasakule; samuti horisonaalseid "triipe" ülesse või alla.
Perspektiivi muutmine

Perspektiivi muutmine tekitab illusiooni, et pilt on kallutatud vaataja suhtes, st mõni äär on kaugemal kui mõni teine.