Esimene osa

Gimp
Põhimõisted
Pilt
Avamine, salvestamine ja pildiformaatide teisendamine
Suuruse muutmine: luup, skaleerimine ja pügamine
Peegeldamine ja transformeerimine
Heledus, kontrast ja mustvalgeks teisendamine
Joonistamine
Joonistuslehe avamine
Pintsel ja joonistusvärv
Kustukumm
Aerosool
Märkimine
Täitmine
Täitmine
Gradient ja gradiendi editori kasutamine
Kopeerimine
Kopeerimine

Teine osa

Teksti asetamine
Kihid
Kihtide kasutamine
Kihi mask
Märkimine
Märkimine
Märkimine sama värvi järgi
Bezieri jooned
Märgistuse salvestamine, redigeerimine ja kasutamine
Värviskeemid ja nendega manipuleerimine
Värviskeemid
Pildi indekseerimine
Histogramm
Curves
Levels
Equalize
Värvide inverteerimine
Posterize
Threshold
Värvitasakaal
Heledus ja tumedus
Kontrast
Hue, Saturation
Värvivenitus
Standartsete vahendite täiendamine
Paleti loomine
Pintsliotsade lisamine
Mustrite lisamine
Gradiendi lisamine
Hõljuvad kirjad
Mustri tekitamine 1
Mustri tekitamine 2

Kolmas osa

Erinevate pildiformaatide kasutamine
JPEG
GIF
Läbipaistev GIF
Animeeritud GIF

Neljas osa

Filtrite kirjeldused
Filtrid
Blur
Pinch and Twirl
Tile
Bumpmap
Artistic
Glass
Valgus
Müra
Video
Renderdamine
  Pildi suuruse muutmine
Pildi suurus


Rasterformaadis esitatud pilti võib kujutleda ristkülikut täitva ruudustikuna, kusjuures iga ruut saab olla vaid ühte värvi. Selliseid ruute nimetatakse pildi elementideks (ingl. k. picture element - pixel) ehk piksliteks. Pilt mõõtmetega 300x400 pikslit tähendab seda, et pilt on 300 pikslit lai ja 400 pikslit kõrge.

Kui monitori resolutsioon on seatud 1024x768, siis vaatesuuruse 100 % ehk 1:1 korral kasutatakse iga ekraani loogilist punkti ühe pildi piksli jaoks. Näiteks pilt mõõtmetega 512x384 ja vaatesuuruse 100 % korral katab sellisel monitoril täpselt veerand nähtavast ekraanist.
Luubi kasutamine


Luubi kasutamine ei redigeeri pilti, muudab vaid vaatesuurust.

Luubi abil saab vaadelda pilti "lähemalt" või "kaugemalt". Kui näiteks vaadata pilti suurendusega 200 %, siis programm genereerib ühe tegeliku piksli asemele neli sellist, et need ümberolevatega sobiksid. Ekraanil katab pilt küll neli korda suurema ala, aga kujutis muutub udusemaks.

Luubi kasutamisel vastupidi, suurendusega 25%, asendatakse neli pikslit ühe "keskmisega". Pilt ei muutu udusemaks, aga detailid kaovad.

Vaatesuurust saab muuta ka hüpikmenüüst

View -> Zoom
Skaleerimine


Pildi skaleerimine vähendab või suurendab pildi pikselmõõtmeid. Sarnaselt luubi kasutamisele genereeritakse pildi suurendamisel piksleid juurde ning pilt muutud udusemaks; pildi vähendamisel arvutatakse minigite keskmiste värvidega pikslid.

Valige hüpikmenüüst:

Image -> Scale Image...Suurust saab muuta kahte moodi:
  • määrates uue laiuse ja kõrguse pikslites
  • määrates mitu korda laius või kõrgus muutub
Soovides pildi suuruse muutmisel laiuse ja kõrguse suhet säilitada, tuleb säilitada keti lülid tervikuna. Vajutades ketile, kett "puruneb" ning pildi proportsioonid ei säilu.

EnnepärastKui vähendatud pilt skaleerida tagasi endistesse mõõtmetesse on tulemus sama suur kui esialgne pilt, kuid udune. Seda võib käsitleda mitte kvaliteedi kadumisena, vaid pildi udutamise efektina.
Pügamine


Pildi pügamine tähendab pildist tüki väljalõikamist. Valige hüpikmenüüst

Tools -> Transform Tools -> Crop & Resize

või kasutage pügajat .

Pilt ennePeale piirkonna äramärkimist saate katkestada (Loobu) või pügada (Crop)Pilt pärast