Esimene osa Pilt Joonistamine Märkimine Täitmine Kopeerimine Teine osa Kihid Märkimine Värviskeemid ja nendega manipuleerimine Standartsete vahendite täiendamine Kolmas osa

Erinevate pildiformaatide kasutamine Neljas osa

Filtrite kirjeldused
  Värvitasakaal


Gimp võimaldab piksli värvi muuta muutes põhivärvide (RGB) intensiivsust avades hüpikmenüüst dialoogi

Image -> Colors -> Colors BalanceValides ka Preserve Luminosity jääb pildi keskmine heledus samaks.

Näiteks muudame sellise pildikõikide pikslite sinist värvi intensiivsemaks. Tekib selline tulemus