Esimene osa Pilt Joonistamine Märkimine Täitmine Kopeerimine Teine osa Kihid Märkimine Värviskeemid ja nendega manipuleerimine Standartsete vahendite täiendamine Kolmas osa

Erinevate pildiformaatide kasutamine Neljas osa

Filtrite kirjeldused
  Paleti loomine
Palett


Palett on hulk värve, tavaliselt mõnisada, mis on defineeritud paleti failis. Gimp hoiab paleti faile kataloogis ~/.gimp/palettes ning nad on järgmise struktuuriga
bash~$ cat ~/.gimp/palettes/Web
GIMP Palette
# Netscape -- GIMP Palette file
255 255 255
255 255 204
255 255 153
255 255 102
255 255  51
255 255   0
...
Üks rida defineerib ühe värvi RGB arvukolmikuga.

Paletis Web on tegelikult 216 värvi, esitasime ruumi kokkuhoiu mõttes vaid esimesed kuus. Gimpiga tuleb kaasa mõnikümmend valmis paletti, kuid kasutaja saab olemasolevaid muuta ning uusi juurde tekitada.

Paleti kasutamist eelistatakse tavalisele värvivalikule näiteks siis, kui joonistatakse mitmeid pilte ja soovitakse kasutada täpselt samu värve.

Näites kasutatud palett Web on omapärane selles mõttes, et need 216 värvi on väidetavalt täpselt samasugused igasuguste vahenditega vaataja jaoks.
Paleti loomine


Esimene võimalus

Uue paleti loomiseks valige paleti aknast

Ops -> New Palette

ning sisestage sinna nimi. Seejärel tekitage programmiakna joonistusvärvi ruutu paletti lisatav värv, näiteks värvivaliku dialoogi või värvivaliku riistaga, ning vajutaga paleti akna nupule New.Paletid sisalduvaid värve saab muuta ja kustutada vastavalt nuppudega Edit ja Delete.

Loodud palett salvestatakse automaatselt paletinimeliseks failiks peale Gimpi sulgemist.

Palgeti faili iga värvi defineeriva rea lõppu võite tekstiredaktoris sisestada sõnalise kommentaari, näiteks
bash~$ cat ~/.gimp/palettes/12tooli
GIMP Palette
# 12tooli -- GIMP Palette file
153 204 0	roheline varv
46 35 206	tumedam sinine
112 239 123	Untitled
198 17 78	Untitled
135 8 50	Untitled
....


Teine võimalus

Vajadusel indekseerige olemasolev pilt ära Image -> Indexkus avanevas dialoogis valige esimene - Generate Optimal Palette: # of colors. Näidake paremal kasutatavate värvide arv ning OK.

Seejärel salvestage indekseeritud pildi palett valides hüpikmenüüst

Image -> Save Palette