Esimene osa Pilt Joonistamine Märkimine Täitmine Kopeerimine Teine osa Kihid Märkimine Värviskeemid ja nendega manipuleerimine Standartsete vahendite täiendamine Kolmas osa

Erinevate pildiformaatide kasutamine Neljas osa

Filtrite kirjeldused
  Kontrast


Kontrasuse tõstmine vähendab keskmise intensiivsusega pikslite arvu ning samal ajal tõstab suure ja väikse intensiivsusega pikslite arvu.

Toome ära pildi ja histogrammi enne kontrasti suurendamist. Näiteks rakendame sellisele pildile posterize'i nelja värvi pealening peale seda