Esimene osa Pilt Joonistamine Märkimine Täitmine Kopeerimine Teine osa Kihid Märkimine Värviskeemid ja nendega manipuleerimine Standartsete vahendite täiendamine Kolmas osa

Erinevate pildiformaatide kasutamine Neljas osa

Filtrite kirjeldused
  Bumpmap


Filtrit saab rakendada kahe kihiga pildile, tulemusena juskui deformeeritakse ühte kihti teise kihiga.

Filtri kasutamiseks avage pilt ning tekitage valge kiht ning kirjutage sinna peale näiteks mustaga tekst. Seejärel, olles pildi kihil avage hüpikmenüüst

Filters -> Map -> Bumpmap

avaneb dialoogvalige parameetritele sobivad väärtused ning rakendage filterVasakul ongi tulemus näha.


Emboss


Filter annab kujutisele reljeefse ilmeTulemus on näiteks selline