Esimene osa Pilt Joonistamine Märkimine Täitmine Kopeerimine Teine osa Kihid Märkimine Värviskeemid ja nendega manipuleerimine Standartsete vahendite täiendamine Kolmas osa

Erinevate pildiformaatide kasutamine Neljas osa

Filtrite kirjeldused
  Hue, Saturation e
Toon ja küllastusGimp võimaldab pikslite tooni nihutada tooni ringil. Seda võib teha kõikide toonide jaoks korraga (Master) või värvi kaupa. Avage hüpikmenüüst dialoog

Image -> Colors -> Hue - SaturatonNäiteks muudame sellise pildikõikide pikslite tooni. Tekib selline tulemus