Esimene osa Pilt Joonistamine Märkimine Täitmine Kopeerimine Teine osa Kihid Märkimine Värviskeemid ja nendega manipuleerimine Standartsete vahendite täiendamine Kolmas osa

Erinevate pildiformaatide kasutamine Neljas osa

Filtrite kirjeldused
  Pildi indekseerimine
Indekseerimine


Pildi indekseerimine tähendab pildi esitamist indekseeritud värviskeemis, kus näiteks RGB kolmikute asemel kirjeldab iga piksli värvi üks arv, värvi indeks. Pildi paletis seatakse nende indeksitega vastavusse RGB väärtused. Indekseeritud pildis sisaldub selle pildi palett.

Paletis on tavaliselt mõnisada erinevat värvi, kuid see arv pole fikseeritud. Indekseeritud pilti saab peale GIF-i salvestatada ka näiteks TIFF, BMP ja XCF formaadis.

Tavaliselt indekseeritakse pilti eesmärgiga see hiljem salvestada GIF formaadis. Kuna indekseerimise tulemusena fikseeritakse värvide arv, siis vähendab see pildi suurust baitides ning mõnel juhul tekivad teatud efektid. Idekseerimisel saab anda ette millist olemasolevat paletti kasutada või lasta tekitada uus palett. Indekseerime mitmel moel sellist pildiValige hüpikmenüüst

Image -> Indexed

ning avaneb indekseerimise dialoogSisestades ülal toodud valiku indekseeritakse pilt 9 erineva värvi peale kasutades Floyd-Steinbergi pooltoonimist ning saame sellise tulemuse; kõrval on avatud ka pildi palett

Dialogs -> Indexed PaletteKavatsusega pilt võimalikult originaalilähedaseks GIF-iks salvestada indekseerige ta 256 värvi peale genereerides optimaalse paletiKasutades standardset paletti WWW indekseeritakse pilt 216 värvi peale, mis väidetavalt on silmale ühesugused sõltumata veebi vaatamiseks kasutatavatest vahenditestValides Use custom palette ning sealt Plasma saame sellise tulemuseLeppides vaid mustade ja valgete pikslitega valigeSoovides indekseeritud pildil kasutada lisaks teisi värve kui tema paletis, tuleb pilt teisendada näiteks RGB värviskeemi. Selleks valige hüpikmenüüst

Image -> Colors -> RGB
Pooltoonimine


Gimp võimaldab indekseerimisel kasutada Floyd-Steinbergi pooltoonimist (ingl. k. dithering) selleks, et vaatamata vähestele värvidele tunduksid muidu gradienditaolised üleminekud värvide vahel ka peale indekseerimist sujuvad. Sujumise saavutamiseks kasutab Gimp värvide sujuva ülemineku lähedal vaheldumisi erinevat värvi piksleid.

Täidame näiteks pildi vikerkaarvärvidega gradiendiganing indekseerime pildi kord kasutamata ja teine kord kasutades pooltoonimist kahekümne värvi peale.

PooltoonimatapooltoonidesToome ka suurenduse, ülemisel ei kasutata ja alumisel kasutatakse pooltoonimist