Uudised

Tartu rahu aastapäev

Tartu gümnaasiumitel on tavaks tähistada Tartu rahu aastapäeva 2. veebruaril kõnekoosolekuga Jaan Poska Gümnaasiumi ees.

Kõnelesid linnapea Urmas Klaas, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ja selleaastast üritust korraldava Miina Härma Gümnaasiumi õpilasesinduse president Annabel Raig. Kõikide kõnekoosolekul osalenud koolide esindajad süütasid küünla Jaan Poska bareljeefi ees.

Meie kooli esindasid õpilaskogu liikmed, klassivanemad ja huvijuht Uve Saar.

Uuendatud: 2/02/2023
Uuendatud: 31/01/2023
Uuendatud: 2/02/2023

...

Hariduse Hääle artiklid

Need ja ka teiste koolide artiklid on lugemiseks Tartu Hariduse Hääle veebilehel.

Pulbitsev humanitaaria
HTG vilistlase A. H. Tammsaare sünniaastapäeva 30. jaanuaril oleme juba aastaid tähistanud humanitaarsuuna õpilaskonverentsiga. Kuna nüüd on see päev ka eesti kirjanduse pidupäev laiemalt, lisandus teisigi väärt tegemisi.
Hommik algas õpilastele mõeldud Kahootiga, et selgitada välja kooli parim eesti kirjanike tundja (Ats-Artur Ploomipuu, 10.e). Samal ajal kostitas kirjandusõpetaja Karin õpetajate toas kolleege koduse purukoogiga. Raamatukogus ootas eesti kirjanduse laenutajaid ees magus üllatus ning uus väljapanek Tammsaare loomingust.

Seejärel suundusid humanitaarsuuna õpilased ning kesklinna koolist külla tulnud 9. klassi õpilased aulasse, kus kuulasime mõtisklusi Tammsaarelt: Maara Parhomenko (12.e) esitas kirjaniku läkituse tütar Riita Hansenile ning Stella Vesi (12.b) katkendi romaanist „Elu ja armastus“. Saime taas kinnitust, et armastus on üks ütlemata mitmetahuline teema.

Pärast muusikalist vahepala (Lilian Hindrikson (11.d) klaveril ja Mart Nikopensius (11.b) altsaksofonil) tutvustasid õpilased oma uurimis- ja praktilisi töid: Veera Beljajeva (12.e) keskendus Priit Strandbergi „Naiste kooli“ rollide analüüsile, Emily Riismandel (12.d) rääkis Eesti tänavakunsti fotoalbumi koostamisest ning Imre Nõmm (12.e) pajatuste kogumisest Kodavere kihelkonna inimestelt.
Kuulajad said ka meeleolukad ülevaated juunikuus toimunud humanitaarpraktikatest Soolu külas Läänemaal ning Valga linnas.

Konverentsi lõpetasid kirjanikest vennad Anti Saar (vil 1998) ja Peedu Saar (vil 2003), kes rakendasid teineteise peal värsket ja vaimukat ankeetküsitluse vormi. Kirjanduse päevale sobivalt jäi kõlama Anti Saare mõte, et keegi ei ole kaitstud selle eest, et tal tekib tulevikus vajadus sulg haarata.

Uuendatud: 2/02/2023

Varasemad uudised

Õp. Kerli Orav-Puuranda autasustati prof. Gerhard Rägo medaliga

5. detsembril 2022. a. täitub 130. aastat prof. Gerhard Rägo sünnist. Seoses sellega toimus 3. detsembril prof. G. Rägo nimeliste mälestusmedalite üleandmine. Käesoleval aastal sai nimetatud medali Kerli Orav-Puurand, TÜ MSI matemaatikahariduse lektor, HTG  matemaatikaõpetaja.

Vastsete laureaatidega kokku on prof. G. Rägo nimeline medal antud 200 isikule või kollektiivile silmapaistvate teenete eest õpetaja- või õppejõutöös, õppe- ja metoodilise kirjanduse, programmide, õppetehnika jms. väljatöötamise ning tõhusa kaasabi osuta­mise eest matemaatika õpetamise täiustamisele Eesti koolides.

Uuendatud: 4/02/2023

HTG 139 aktus

Koolipere tähistas aktusega kooli 139. sünnipäeva. Aktusel esinesid  kooli näitering ja tantsuansambel Tantsutallad, õpilaste nimel kõneles värske õpilaskogu president Anna Malena Kuris. Tunnustati parimaid kooli ajaloo tundjaid 10. klasside õpilaste seast. .
Aktusel avaldasime tänu Leena ja Karl Treffnerile, kelle annetuste toel on õpetajad saanud käia õppekäikudel - kingime taiese "Indrek", mille saadame neile kaugele Austraaliasse.

Fotod: pildistas Siim Oks
Aktuse video

Uuendatud: 4/02/2023

Õpilased Robotexil

25.-26. novembril toimunud rahvusvahelisel robootikavõistlusel Robotex osalesid ka meie õpilased. Noormehed võistlesid 3kg LEGO sumo kategoorias ja neiud spetsiaalselt õrnemale soole mõeldud Starship tuletõrjumise võistlusel. Osalesid meie õpilased 11. reaalklassidest.

Uuendatud: 4/02/2023

Külalised Ungarist

12.-19. novembril viibisid meie koolil külas Erasmus+ projekti raames Xántus János gümnaasiumi õpilased Budapestist. Koos meie õpilastega külastati Tartu Puškini kooli, Eesti Rahva Muuseumi, kuulati 2018. aasta vilistlase Kirill Jurkovi loengut Balti Uuringute instituudis ning tehti päevane reis Narva, läbivaks teemaks oli vähemusrahvuste integratsioon.

Uuendatud: 1/02/2023
  •  
  • 1 of 5
  • >>