Uudised

Augusti teated

Täiendavale õppetööle jäänud õpilastel on võimalik sooritada kirjalikke arvestusi

esmaspäeval, 17. augustil kell 9.00 ruumis 208 -  keemia 3. kursuse arvestus ja õpilased, kellel on õppealajuhatajaga individuaalselt kokku lepitud arvestused

teisipäeval, 18. augustil kell 9.00 ruumis 208 - bioloogia 1. ja 2. kursuse ning  matematemaatika 2. ja 9. kursuse arvestus

kolmapäeval, 19. augustil kell 9.00 ruumis 208 - matemaatika 4., 5., ja 10. kursuse arvestus, eesti keele 3. kursuse, kirjanduse 4. kursuse ja füüsika 5. kursuse arvestus.

Suulised järelvastamised tuleb sooritada ajavahemikus 24.-26. august aineõpetajatega individuaalselt kokku lepitud ajal.

Uuendatud: 12/08/2020
Uuendatud: 28/01/2019

Varasemad uudised

Uuendatud: 13/08/2020

Treffneristid olid edukad rahvusvahelistel ja üleriigilistel aineolümpiaadidel

1. märtsil toimus Peterburi linna matemaatikaolümpiaad gümnaasiumi-õpilastele. Abiturient Artur Avameri võitis suurepärase III järgu diplomi. 

3. märtsil toimusid peastarvutamise Eesti Meistrivõistlused. 1. koha saavutas Jaan Otter ja 3. koha Andres Sõmer (mõlemad 11.b), kes mõlemad esindavad Eestit ka pranglimise rahvusvahelisel võistlusel.  

Bioloogiaolümpiaadi vabariiklikus voorus olid meie kooli parimad: 10. klasside arvestuses 1. koht Vesta Selg (10.c); 11. klasside arvestuses 3. koht Johan Tamm (11.c, oli ka molekulaar- ja mikrobioloogia praktikumi parim); 12. klasside arvestuses 1. koht Mari Remm ja 2. koht Tuule Tars (mõlemad 12.c).

6.-7. märtsil toimunud usundiõpetuse olümpiaadi vabariiklikus voorus saavutas I koha Liisa-Maria Komissarov (12e), II koha Hanna Simona Allas (12d) ja V koha Miia Nummert (11d).
Foto Toomas Jürgensteinilt.

Uuendatud: 6/08/2020
  •  
  • 1 of 5
  • >>