Konkursid

Õpilasleiutajate riiklik konkurss

Haridus- ja teadusministri 18. juuni 2010. a määruse nr 30 „Õpilasleiutajate riikliku konkursi
läbiviimise tingimused ja kord“ § 2 lõike 1 alusel ning tuginedes haridus ja teadusministri
21. septembri 2016. a käskkirjaga nr 241 moodustatud konkursikomisjo ni 10 . juuni 2022 . a
ettepanekule kuulutatakse välja 2022. a õpilasleiutajate riikliku konkursi.

Uuendatud: 30/06/2022