Konkursid

Uuendatud: 19/05/2021

Vabariigi President algatab kooliõpilastele kirja- ja mõttetalgud: Millist Eestit me siis tahame?

President Alar Karis korraldab jaanuaris-veebruaris kooliõpilaste seas vanuses 7-19 aastat kirja- ja mõttetalgud ning kutsub üles neid jagama mõtteid teemal „Millist Eestit me siis tahame?“

Riigipea üleskutse tõukub levinud küsimusest „Kas me sellist Eestit siis tahtsimegi?“, millega väljendatakse hetkeolukorraga rahulolematust, kriitilist hoiakut praeguse Eesti vastu ja irdumist enda või oma vanemate kunagisest ettekujutusest ideaalsest Eestist. Või õieti selle ettekujutuse mälestusest.

Uuendatud: 21/01/2022

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss

Haridusministri 15. novembri 2001. a määruse nr 64 „Õpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord” § 2 lõike 1 alusel ja tuginedes haridus ja teadusministri 24. jaanuari 2019. a käskkirjaga nr 12 moodustatud konkursikomisjoni 6. oktoobri 2021. a ettepanekule:
1. Kuuluta n välja 202 2 . a õpilaste teadustööde riikliku konkursi (edaspidi konkurss
2. Kinnitan konkursi eelarveks 11 400 eurot.
3. Kinnitan konkursi tasemekategooriad järgmiselt:
1) põhikooli õpilaste teadustööd;

Uuendatud: 2/11/2021
Uuendatud: 2/09/2021