Konkursid

Korporatsioon Indla EV100 esseekonkurss

Korporatsioon Indla kuulutab Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul välja esseekonkursi, mis on suunatud Tartu maakonna koolides õppivatele gümnasistidele.

Ärgitame noori mõtisklema järgnevatel päevakajalistel teemadel:

• Traditsioonidest kinnipidamise olulisusest/mitteolulisusest tänases Eestis

• Noorteorganisatsioonide roll Eesti ühiskonnas

• “Meist igaühest sõltub Eesti püsimine” - L. Meri 

Uuendatud: 10/11/2017 18:30

Essee- ja joonistuskonkurss "Are our young people safe on the internet?"

PROJECT PRESENTATION
“The competition of secure use of internet” will be held for the students and teachers in order to educate the children about the privacy in internet and contribute to educate children and teenagers about the secure use of internet. The project aims to raise awareness about children and teenagers’ encountering unwanted situation and informing their families about this undesirable situation and to contribute to the psychological and social development of our children and teenagers.

Uuendatud: 3/03/2017 15:58
Uuendatud: 9/10/2017 18:52

Nutikad õpilastööd 2017

Konkursi eesmärk

Üleriigilise konkursi eesmärk on ergutada noorte huvi tehnoloogia ja loodusainete ainevaldkonna vastu ja populariseerida tehnoloogia rakendusi ning väärtustada loovat eneseteostust. Rikastada õppeaineid praktiliste õpilastöödega nii, et nende tegemine on õpilastele huvitav ja loominguline ning õpetuslik/kasvatuslik seda nii poistele kui ka tüdrukutele. Eriti on konkursile oodatud innovaatilised lahendused, sh 3D printeri ja robotitega disainitud tööd.

Uuendatud: 8/11/2017 14:41
Uuendatud: 30/10/2017 15:20
Uuendatud: 10/09/2017 21:47