Kooli ajalugu

:: Kooli asutaja Hugo Treffneri eluloost 

HTG on asutatud 1883. a poeglaste erakoolina.

1883 - 7. detsembril sai Hugo Treffner loa asutada oma kool, mis hakkas tegutsema alates jaanuarist 1884. See oli kolme noorema gümnaasiumiklassiga kool, mille õppekeeleks oli saksa keel.
1886 - kooli asupaigaks sai maja Hobuse tänaval.
1889 - kooli õppekeeleks sai vene keel.
1890 - Treffneri kool sai 8-klassilise gümnaasiumi õigused.
1907 - Hugo Treffner sai oma koolile eragümnaasiumi nime ja õigused.
1912 - suri Hugo Treffner, kooli asusid juhtima tema lesk ja kooli mitmed õpetajad.
1917 - direktoriks sai Konstantin Treffner.
1918 - alates sügisest hakkas õppetöö toimuma eesti keeles.
1919 - veebruaris koliti praegusesse koolimajja Rüütli ja Munga tänava nurgal, olles sel ajal muide Eesti suurim kool. Kooliga ühendati osa endisest Aleksandri Gümnaasiumist.
1933 - tähistati suurejooneliselt HTG 50. aastapäeva. Pidustustest võttis osa ka riigivanem Konstantin Päts.
1940 - nimetati HTG IV keskkooliks.
1944 - ühendati endine HTG Tartu I Gümnaasiumiga ja moodustus Tartu I Keskkool, mis tegutses HTG majas.
1954 - muudeti senine poeglastekool segakooliks.
1958 - nimetati kool A. H. Tammsaare nimeliseks Tartu 1. Keskkooliks.
1961 - avati esimesena Eestis matemaatika eriklass.
1964 - avati füüsika eriklass.
1965 - toimus esimene viie kooli kohtumine, esialgu küll veel ainult toonase A. H. Tammsaare nim Tartu 1. Keskkooli, C. R. Jakobsoni nim Viljandi 1. Keskkooli ja Nõo keskkooli vahel. Miina Härma nim Tartu 2. Keskkool ja Tartu 5. Keskkool ühinesid võistlusega hiljem (1967).
1969 - ühendati matemaatika ja füüsika eriklassid reaalklassiks.
1977 - algklassid said oma käsutusse nn väikese maja Lai tn 28 (hilisem Kesklinna Kool).
1984 - tähistati Hugo Treffneri eragümnaasiumi asutamise 100. aastapäeva konverentsiga TRÜ aulas ja õpilaste kontserdiga Vanemuises.
1989 - vilistlaste toetusel taastati Hugo Treffneri hauakivi Uue-Jaani kalmistul (skulptor 1977. aasta vilistlane Mati Karmin). Avati esimene loodusklass.
1990 - taastati kooli ajalooline nimi - Hugo Treffneri Gümnaasium.
1994 - 10. klassides mindi üle perioodõppele, lõpetati õpilaste vastuvõtt 7. klassi.
1996 - avati humanitaarklass.
1997 - avati Emajõe pargis Hugo Treffneri ausammas (skulptor Mati Karmin), 1. septembrist muutus kool täielikult kolmeklassiliseks gümnaasiumiks.
1998 - 16. novembril puhkes koolimajas tulekahju.
1999 - alustati koolimaja renoveerimist.
2000 - algas tagasikolimine osaliselt renoveeritud koolimajja.
2001 - avati uus võimla.
2002 - septembris lõppesid täielikult koolimaja renoveerimistööd.

HTG direktorid:

·  Hugo Treffner 1883-1912
·  Vladimir Usbenski 1913-1914
·  Nikolai Sahharov 1914-1917
·  Konstantin Treffner 1917-1940
·  Johannes Valgma 1940-1941
·  August Raielo 1941-1944
·  Karl Maasik 1944-1950
·  Juhan Truus 1950-1953
·  Elmar Loodus 1953-1956
·  Allan Liim 1956-1970
·  Uno Langer 1970-1975
·  Laine Raudsepp 1975-1987
·  Helmer Jõgi 1987-2001
·  Ott Ojaveer 2001-

Koostatud ajalooõpetajate Eeva-Eili Kase, Maia Käppa ja huvijuht Uve Saare kooli ajaloo ülevaadete põhjal.

Lisamaterjale:

·  H. Treffneri Gümnaasiumi 50. aastapäeva juubelialbum - Tartu, 1933.

·  HTG mälestusteos Treffoonia 1883-1978 - New York, 1977.

·  Treffoonia 110 - Tartu, 1993.

·  A. Nurk - Tartu koolid läbi aegade - Tartu, 1983.

Viimati muudetud: 
2023-02-16 11:00