Toitlustuse korraldus

Koolitoidu eest tasumine
Koolilõuna hinna kehtestamise aluseks on Tartu linnavalitsuse 13.03.2012. a. määrus nr. 8 ning poisteportsu hinna tõstmiseks kooli hoolekogu liikmete põhjendatud arvamused.
Jaanuarikuust 2015 rakendub gümnaasiumiastme koolilõuna riigipoolne toetus summas 0,78 € koolilõuna kohta.
!!! Koolilõuna toetust saab gümnasist kasutada ainult juhul, kui on tasutud omapoolne osamaks summas:

  • 0,58 € tavalõuna menüüd valides / tavalõuna 1,36 €
  • 0,58 € taimetoidu menüüd valides / taimetoit 1,36 €
  • 1,02€ poisteportsu menüüd valides / poisteportsu menüü 1,80 €

Kõik menüüd on kalendrikuulise perioodiga. Menüüdega saab tutvuda HTG kodulehel söökla alamrubriigis. Samas toodud ka perioodi maksumused ja arveldamistingimused.
Tasumisel palun arvestage, et pankadevahelised ülekanded ei pruugi laekuda samal pangapäeval !
 Mai ja juuni (3. mai-6. juuni) toiduraha palume maksta ülekandega hiljemalt 27. aprilliks.

Mai ja juuni koolitoidu maksumus:
kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal (3. mai-6. juuni):
*tava- ja taimetoit 24 päeva x 0.58 eurot = 13.92 eurot, poisteports 24 päeva x 1.02 eurot = 24.48 eurot;

kui õpilane ei söö arvestuse nädalal (sööb 3.-30. mai)
*tava- ja taimetoit 19 päeva x 0.58 eurot = 11.02 eurot, poisteports 19 päeva x 1.02 eurot = 19.38 eurot.
<>·Toitlustamist ei toimu 2. ja 12. mail.

TOITLUSTAMINE    AINULT    ÕPILASPILETI     ALUSEL!!!
Toiduraha tasuda:Toidutorn AS

  • EE942200221011351433 (Swedbank) või
  • EE431010102060918004 (SEB pank) 
    selgitusse:õpilase nimi, kuu, toidu nimetus ja päevade arv
    Muud selgitused lisada lõppu.

Juhul kui õpilane on haige või puudub:
Toidult mahavõtmise teavitamine ja lisainfo e-posti aadress: 

htg@toidutorn.ee

telefon 7407188 (kontakti mittesaamisel kooli kantselei tel. 7461715)

Kui teade on edastatud toitlustajale enne kella 13.00, on õpilane toidult maha võetud teatamisele järgnevast toidupäevast alates.
Toidult maha võtmise perioodi kasutamata toidutalongid, millele on kirjutatud oma nimi, tuleb tagastada kantseleisse või koolisööklasse ja nende alusel toimub kasutamata toidupäeva rahalinetagasiarveldamine.
Kasutamata päevade toiduraha summa arvestatakse järgmise perioodi ettemaksuks.

Järgneva kuu toiduraha tasumisel palume ise kogunenud ettemaksu summa maha arvestada ning lisada maksekorralduse selgitusse vastavate päevade arv. 

Oleme liitunud     Euroopa Liidu koolipiima programmiga.

Koolipiimatoetuse raames pakutakse lasteaialastele ning kooliõpilastele kvaliteetset piima ja piimatooteid, et aidata kaasa tervisliku eluviisi väljakujunemisele ja toitumisalase teadlikkuse tõstmisele.

Joogivesi on kättesaadav vastavalt õpilase vajadusele.

Koolilõuna toiduenergia- ja toitainetesisalduse arvestusel aluseks võetud Sotsiaalministri 15.01.2008.a. määruse nr 8 "Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis" lisa 4  gümnaasiumiaste. Poiste menüüs kasutatud 25% suuremaid nõudeid.

Menüüd koostas ning toiduenergia- ja toitainetesisalduse arvutas
HTG koolisöökla peakokk Heli Põder
tel. 539 414 61
e-post: htg@toidutorn.ee

 
 


Informatsioon toitlustamise korraldamisest 12. klassi õpilastele.
 

Söömise registreerimine

29.-31.mai
 ...

Tulenevalt 12.klassi õpilaste õppetöö korralduse olulisest muutumisest seoses gümnaasiumi lõpetamisega anname teada:

1) Omapoolse osamaksuga ettetasutud koolilõuna, poistemenüü  ja taimetoidumenüü söömise korraldus jääb aprillis ja mais abiturientidele endiseks (s.t. õpilane tasub vastavalt valitud menüüle omapoolsele osamaksu ja riigipoolsest  koolilõuna toetusest kaetakse  0,78€ iga toidupäeva eest).

2) 12. klasside õpilased, kes eksamiperioodiks s.o. 17.aprill kuni 31. mai ei ole omapoolset osamaksu tasunud, saavad kasutada riigipoolset koolilõuna toetust märkides end valitud päevadeks sööjaks (link registreerimisele asub lehe ülaosas).
Sööjaks tuleb end märkida järgmise nädala osas valitud päevadel hiljemalt eelneva nädala neljapäeval kella 12.00-ks. Nädala piires valitud söögikordi muuta ei saa.
!!! Sööjaks  märkides võtab õpilane endale kohustuse valitud päeval kindlasti ka minna sööma valitud menüüd. Menüü väljastamine õpilaspiletiga registreerides.

Riigipoolse koolilõuna toetuse baasil saab eksamiperioodiks omal valikul valida kas:
a) 15 koolilõunat või taimetoidu menüüd maksumusega 1,36 € või
b) 11 Poiste menüüd maksumusega 1,80 €

3) Kui õpilane ei kasuta p.1 ja p.2 ettenähtud tingimusi söömiseks, on võimalus osta sooja toitu kooli puhvetist.

4) Kõikidel riigieksami päevadel s.o. 24.aprillil, 02.mail ning 12.mail toitlustame eksami vaheaegadel kooli aatriumis eksamit sooritavaid õpilasi pakkudes võileibu, pirukat  ja joogiks kohvi, teed ja jäävett.