Toitlustuse korraldus

Koolitoidu eest tasumine
Koolilõuna hinna kehtestamise aluseks on Tartu linnavalitsuse 13.03.2012. a. määrus nr. 8 ning poisteportsu hinna kehtestamiseks kooli hoolekogu otsustus.
Gümnaasiumiastme koolilõunale rakendub riigipoolne toetus summas 0,78 € koolilõuna kohta.
!!! Koolilõuna toetust saab gümnasist kasutada ainult juhul, kui on tasutud omapoolne osamaks summas:

  • 0,58 € koolilõuna menüüd valides / koolilõuna 1,36 €
  • 0,58 € taimetoidu menüüd valides / taimetoit 1,36 €
  • 1,02€ poisteportsu menüüd valides / poisteportsu menüü 1,80 €

Kõik menüüd on esitatud kalendrikuuks. Menüüdega saab tutvuda HTG kodulehel söökla alamrubriigis ja "Arno" süsteemis kus on  toodud nii perioodi maksumused ja arveldamistingimused.

  • Septembrikuu toiduraha palume maksta ülekandega hiljemalt 31. augustiks.

Septembrikuu koolitoidu maksumus:
* koolilõuna ja taimetoit 20 päeva x 0.58 eurot = 11.60 eurot,
* poisteports 20 päeva x 1.02 eurot = 20.40 eurot.

Toiduraha tasumiseks sisene siit: http://tartu.ee/arno   /juhend/

Tasumisel palun arvestage võimaliku ajanihkega, et pankadevahelised ülekanded ei pruugi laekuda samal pangapäeval !
 TOITLUSTAMINE   TOIMUB  AINULT    ÕPILASPILETI   ALUSEL !!!
Juhul kui õpilane on haige või puudub:
Toidult mahavõtmise teavitamiseks sisene siit: sisene siit: http://tartu.ee/arno
Kui teade on registreeritud enne kella 13.00, on õpilane toidult maha võetud teatamisele järgnevast toidupäevast alates.
Toitlustajale edastatava lisainfo e-posti aadress: htg@toidutorn.ee
telefon 740 7188 (kontakti mittesaamisel kooli kantselei tel. 746 1715)

Tasutud ja toidult mahavõetud päevade toiduraha summa jääb järgmise perioodi ettemaksuks.

Oleme liitunud     Euroopa Liidu koolikava toetuse programmiga.

Koolikava toetuse raames pakutakse lasteaialastele ning kooliõpilastele kvaliteetset piima ja piimatooteid, et aidata kaasa tervisliku eluviisi väljakujunemisele ja toitumisalase teadlikkuse tõstmisele.

Joogivesi on kättesaadav vastavalt õpilase vajadusele.

Koolilõuna toiduenergia- ja toitainetesisalduse arvestusel aluseks võetud Sotsiaalministri 15.01.2008.a. määruse nr 8 "Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis" lisa 4  gümnaasiumiaste. Poiste menüüs kasutatud 25% suuremaid nõudeid.

Menüüd koostas ning toiduenergia- ja toitainetesisalduse arvutas
HTG koolisöökla peakokk Heli Põder
tel. 539 414 61
e-post: htg@toidutorn.ee