Toitlustuse korraldus

Koolitoidu eest tasumine
Koolilõuna hinna kehtestamise aluseks on Tartu linnavalitsuse 13.03.2012. a. määrus nr. 8 ning poisteportsu hinna kehtestamiseks kooli hoolekogu otsustus.
Gümnaasiumiastme koolilõunale rakendub riigipoolne toetus summas 0,78 € koolilõuna kohta.
!!! Koolilõuna toetust saab gümnasist kasutada ainult juhul, kui on tasutud omapoolne osamaks summas:

  • 0,58 € koolilõuna menüüd valides / koolilõuna 1,36 €
  • 0,58 € taimetoidu menüüd valides / taimetoit 1,36 €
  • 1,02€ poisteportsu menüüd valides / poisteportsu menüü 1,80 €

Kõik menüüd on esitatud kalendrikuuks. Menüüdega saab tutvuda HTG kodulehel söökla alamrubriigis ja "Arno" süsteemis kus on  toodud nii perioodi maksumused ja arveldamistingimused.
1. Koolist puudumised ja arvestuste nädal :
Puudumise korral  tuleb õpilane toidult maha võtta.
Teavitades sellest ARNO e-keskkonna kaudu „Teatan puudumisest“ enne kella 13.00 on õpilane toidult maha võetud järgmisest toidupäevast. Hilisemal teavitamisel ülejärgmisest päevast.
Kui õpilane  ARVESTUSTE nädalal  ei soovi koolis  süüa tuleb märkida need päevad puudumiseks.
 
NB!  Kui Te ei ole registreerinud „Teatan puudumisest“ siis olenemata toiduraha tasumisest arvestatakse seda tellitud toiduna ja toidupäeva maksumuse rahasumma  võetakse õpilase kontolt maha. Õpilase kontol on selle päeva osas näha „Registreerimata söömine“.
 
2. „Toidupaketist loobumine“        
Toidu eest tasumine ja koolilõuna tellimine on kaks erinevat tegevust.
Kui  õpilane  ei soovi süüa, siis tuleb KINDLASTI teha vastav registreering ja „Toidupaketist loobuda“ valikus. See on samas kohas kus valisite toidupaketi.
 
NB ! Kui Te ei ole registreerinud toidust loobumist siis olenemata toiduraha tasumisest arvestatakse seda tellitud toiduna ja raha võetakse õpilase kontolt maha. Õpilase kontol on selle päeva osas näha „Registreerimata söömine“.
 
3. Oluline teada: TÄISEALISE  õpilase vanem ei näe oma lapse andmeid.
Kui kolmas isik  (ja üle 18 a. õpilase lapsevanem), kes ei näe  õpilase andmeid soovib makset teha, siis on selle tarbeks loodud ARNO e-keskkonnas ilma sisse logimata  maksmise võimalus:
Sisenedes keskkonda: www.tartu.ee/arno  tuleb (avalehe ülevalt menüüst, paremalt poolelt)  valida „Koolilõuna“. Avanevalt lehelt valik:  „Koolilõuna makse“ ja jõudes  järgmisele lehele valida  „Makse andmed“.
Anonüümse  maksjana  peab olema õpilase  või tema vanema  käest saadud unikaalne viitenumber. Viitenumbri saab alaealise õpilase vanem või täisealine õpilane ise ARNO-sse sisse logides.  Nõutud viitenumbri lisamine  tagab teostatud makse sidumise õpilase isikliku kontoga ARNO e-keskkonnas
 
Teate võib edastada  ka allpool lisatud kontaktidele.

  Novembrikuu toiduraha maksmisel palun võtta orientiiriks:
* tava- ja taimetoit 22 päeva x 0.58 eurot = 12.76 eurot, 
* poisteports 22 päeva x 1.02 eurot = 22.44 eurot;

Toiduraha tasumiseks sisene siit: http://tartu.ee/arno   /juhend/

Tasumisel palun arvestage võimaliku ajanihkega, et pankadevahelised ülekanded ei pruugi laekuda samal pangapäeval !
 TOITLUSTAMINE   TOIMUB  AINULT    ÕPILASPILETI   ALUSEL !!!
Juhul kui õpilane on haige või puudub:
Toidult mahavõtmise teavitamiseks sisene siit: sisene siit: http://tartu.ee/arno
Kui teade on registreeritud enne kella 13.00, on õpilane toidult maha võetud teatamisele järgnevast toidupäevast alates.
Toitlustajale edastatava lisainfo e-posti aadress: htg@toidutorn.ee
telefon 740 7188 (kontakti mittesaamisel kooli kantselei tel. 746 1715)

Tasutud ja toidult mahavõetud päevade toiduraha summa jääb järgmise perioodi ettemaksuks.

Oleme liitunud     Euroopa Liidu koolikava toetuse programmiga.

Koolikava toetuse raames pakutakse lasteaialastele ning kooliõpilastele kvaliteetset piima ja piimatooteid, et aidata kaasa tervisliku eluviisi väljakujunemisele ja toitumisalase teadlikkuse tõstmisele.

Joogivesi on kättesaadav vastavalt õpilase vajadusele.

Koolilõuna toiduenergia- ja toitainetesisalduse arvestusel aluseks võetud Sotsiaalministri 15.01.2008.a. määruse nr 8 "Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis" lisa 4  gümnaasiumiaste. Poiste menüüs kasutatud 25% suuremaid nõudeid.

Menüüd koostas ning toiduenergia- ja toitainetesisalduse arvutas
HTG koolisöökla peakokk Heli Põder
tel. 539 414 61
e-post: htg@toidutorn.ee