Vastuvõtuinfo

> Tartu viie gümnaasiumi ühiskatsete korraldus 2017. aastal
HTG õpilaste vastuvõtutingimused 2017
 (pdf dokument)
> Kooli ja suundade tutvustus sisseastujale

Dokumente gümnaasiumisse astumiseks saab esitada lapsevanem või lapse seaduslik esindaja kuni 28. juunini

Tartu haridusteenuste süsteemis ARNO

http://www.tartu.ee/arno
 

Taotluse näidisvaade. Kui taotlust pole võimalik esitada e-keskkonna kaudu, pöörduge kooli poole kantselei@htg.tartu.ee või telefonil 7461715.
 
 
ARNO keskkonnas tuleb “Minu lapsed” valiku alt täita “Gümnaasiumi vastuvõtu taotlus”.
Taotlusele lisada dokumendifoto*
Tervisekaardi (kooli arstilt) võite tuua kooli septembri alguses või lisada elektrooniliselt avaldusele.
Lõputunnistuse koopiat lisada pole vaja - taotluse esitamisel tehakse Teie nimel päring Eesti Hariduse Infosüsteemi põhikooli lõputunnistuse andmete saamiseks! 
 
* Nõuded elektroonilisele fotole:
Koolist õpilaspileti ja matrikli saamise jaoks on teil vajalik oma arvutist üles laadida digitaalne passipildi formaadis foto. Võite esitada ka ID-kaardil olevat fotot, kui see pole tehtud liiga ammu.
Fotol ei tohi olla teisi isikuid ega muid objekte. Foto peab olema värviline. Foto taust peab olema hele (eelistatavalt valge), tasapinnaline, ühetooniline ning kontrastne näo ja juuste värviga. Foto ei tohi olla vanem kui 3 aastat, eelistatult JPG-formaadis ja passipildi mõõtmetega (minimaalselt 400 x 530 pikslit). Elektroonilist fotot teevad ka fotopoed ja saadavad selle teie e-posti aadressile. Kui teil pole võimalik esitada digitaalset fotot, on võimalik juunikuus paberil foto (mõõtmetes 4x5cm) saata või tuua otse kooli aadressil Munga 12, Tartu 51007. Taotlusele märkige see “Lisainfo” lahtrisse (nt. “Foto saadetud kooli postiaadressile”). 
 
Koolimaja on avatud 19, 20, 21, 26, 27 ja 28 juunil kell 9-13.
Võõrkeeltest taotlusel: 
      A-keel(B1-tase) on võõrkeel, mida õpilane on kõige kauem õppinud
      B-keeleks(A2-tase) on tema teine võõrkeel 
    C-keel märkige juhul, kui õpilane on lisaks õppinud veel mõnd võõrkeelt.
Reaal ja loodussuund õpivad matemaatikat laia programmi järgi. 
Humanitaarsuunas on valikuks kas kitsas või lai matemaatika! (loe neist täpsemalt). Enamasti on eelistatud laia matemaatikat ka humanitaarsuunas.

Uuendatud: 7/06/2017 15:06