Vastuvõtuinfo

10. klasside ühised vastuvõtukatsed kõikidesse Tartu gümnaasiumitesse toimuvad reedel,16.04.2021.a. Vestlused õpilaskandidaatidega viiakse läbi maikuus.

 

2020a. kevade sisseastumise info:

Tartu ühiskatsete korraldamise kord 
HTG õpilaste vastuvõtu tingimused

ÜHISKATSETE linkHugo Treffneri Gümnaasiumis 2020/2021. õppeaastal avatavatesse 10. klassidesse võetakse vastu kuni 180 õpilast.
Humanitaar- ja reaalsuunda kuni 72 õpilast ning loodussuunda kuni 36 õpilast. Humanitaar- ja reaalsuuna klassid komplekteeritakse võõrkeelte õppimisest lähtuvalt ning arvestatakse ka neidude ja noormeeste arvu.
 
 
Otsuse Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta teeb kooli direktor vastuvõtukomisjoni ettepanekul lähtudes kooli eelistusest ning testide ja vestluse tulemustest, kusjuures põhikooli õppeedukust arvestatakse vestlusvoorus.

Gümnaasiumisse astumise dokumente  saab esitada 19. juunist- 9. juulini 2020.a. kas Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO http://www.tartu.ee/arno/ või (erandjuhtudel) paberkandjal kooli.

Uuendatud: 3/09/2020