Õppenõukogu

2018/2019 õppeaasta õppenõukogu koosolekute toimumise ajad ja põhiteemad 

15.11.2018      õppetöö analüüs I (11.-12. klassid)
24.01.2019      õppetöö analüüs II (10. ja 12. klassid)
21.02.2019      õpilaste eksamivalikute kinnitamine
28.03.2019      õppetöö analüüs III (10. ja 11. klassid)
08.04.2019      eksamite korralduslikud küsimused, 12. kl. õpilaste kordusarvestustele lubamine
29.05.2019      10. ja 11. kl. õpilaste kolmanda korra arvestustele lubamine (10.-11. kl. juh) 30.05.2019       12. klasside õpilaste lõpetamisega seotud küsimused
13.06.2019      10.-11. klasside lõpetamine
19.06.2019      12. klasside lõpetamine

 

Uuendatud: 7/03/2019