Õppenõukogu

2019/2020 õppeaasta õppenõukogu koosolekute toimumise ajad ja põhiteemad 

31.10.2019      õppetöö analüüs I (11.-12. klassid)
9./16.01.2020  õppetöö analüüs II (10. ja 12. klassid)
20.02.2020      õpilaste eksamivalikute kinnitamine
05.03.2020      õppetöö analüüs III (10. ja 11. klassid)
09.04.2020      eksamite korralduslikud küsimused
14.04.2020      10. klasside vastuvõtt
14.05.2020      12. kl. õpilaste kordusarvestustele lubamine
25.05.2020      10. ja 11. kl. õpilaste kolmanda korra arvestustele lubamine (10.-11. kl. juh)
28.05.2020       12. klasside õpilaste lõpetamisega seotud küsimused
11.06.2020      10.-11. klasside lõpetamine
19.06.2020      12. klasside lõpetamine

 

Uuendatud: 5/09/2019