Õppematerjalid

 HTG Moodle õpikeskkond

:: Uurimistööde juhend (pdf versioonis, uuendatud 2022)

:: 3D printeri info


ajalugu, kodanikuõpetus, ühiskonnaõpetus
:: Euroopa ja Baltimaad 20. sajandil 
:: Harjumaa mõisad 
:: klassitsism

bioloogia
:: evolutsioon - bioloogiakursuse materjalid * - Saima Kaarna 
:: Eesti selgroogsed 
:: Eesti lülijalgsed 
:: Eesti taimed 
:: Kõrv loodusesse 
:: Tiigriretk Eestimaal

eesti keel
:: Eesti õigekeelsussõnaraamat
:: Eesti õigekiri 
:: Keeleveeb 

fiosoofia - Toomas Jürgenstein
:: filosoofia - Valik filosoofe ja nende ütlusi

füüsika
:: Füüsika e-õpikud
:: TÜ koolifüüsika keskuse materjalid 
:: Jaak Jaaniste astronoomiaõpiku võrguvariant 
:: tarkvara taevakaart ja taevakalender 
:: elektrotehnika alused 
:: Geomeetriline optika

informaatika
:: Informaatika Moodle kusused - Anneli Mägi 
:: programeerimise alused - TÜ teaduskool

inglise keel
:: inglise keel *
:: inglise keele lingid jms. 

kirjandus
:: KI2 lisamaterjale 
:: 11. klassi lektüür (õppeaasta 2012/2013) 
:: ERNI ja tunnikonspektid
 
ladina keel
:: ladina keel - Marcus Hildebrandt*

meedia
:: meediaõpetus - Age Salo

muusika
:: multimeedialeksikon \"Muusika Eestis 19. sajandi keskpaigani\"

vene keel
:: vene keele lehekülg

Muud materjalid
:: 112 - Kaitse ennast, aita teist
:: artikkel Elitaarne ja egalitaarne haridus ( pdfhtml)

* materjalidel võivad olla ligipääsu piirangud internetist, täpsemat infot saab nende ainete õpetajatelt 

Uuendatud: 13/09/2022