Õppematerjalid

 HTG Moodle õpikeskkond

:: Uurimistööde juhend 2021 (pdf versioonis)

:: 3D printeri info


ajalugu, kodanikuõpetus, ühiskonnaõpetus

:: ajalugu - Kristiina Punga 
:: ühiskonnaõpetuse eksamikursus - Aare Ristikivi 
:: ajaloo eksamikursus - Aare Ristikivi 
:: inimene, ühiskond, kultuur I - ajalugu, Aare Ristikivi
:: Eesti ajalugu I reaalidele (AJ4), Tiiu Kreegipuu 
:: Euroopa ja Baltimaad 20. sajandil 
:: Euroopa Liit - uued võimalused 
:: Harjumaa mõisad 
:: klassitsism
bioloogia
:: evolutsioon - bioloogiakursuse materjalid * 
:: Eesti selgroogsed 
:: Eesti lülijalgsed 
:: Eesti taimed 
:: Kõrv loodusesse 
:: Tiigriretk Eestimaal
eesti keel
:: Eesti õigekiri 
:: Keelevara * 
:: Keeleveeb 
fiosoofia - Toomas Jürgenstein
:: filosoofia - Valik filosoofe ja nende ütlusi
füüsika
:: Füüsika e-õpikud
:: TÜ koolifüüsika keskuse materjalid 
:: Jaak Jaaniste astronoomiaõpiku võrguvariant 
:: tarkvara taevakaart ja taevakalender 
:: elektrotehnika alused 
:: Geomeetriline optika

informaatika
:: Informaatika Moodle kusused - Anneli Mägi 
:: programeerimise alused - TÜ teaduskool
inglise keel
:: inglise keel *
:: inglise keele lingid jms. 
:: englishstudies - Marcus Hildebrandt 
:: keelevara *
keemia
:: keemia veebileht - Helgi Pähno
kirjandus
:: KI2 lisamaterjale 
:: 11. klassi lektüür (õppeaasta 2012/2013) 
:: ERNI ja tunnikonspektid
 
kunstiajalugu
:: kunstiajalugu - Merille Hommik
ladina keel
:: ladina keel - Marcus Hildebrandt*
matemaatika
:: analüütline geomeetria ja vastused (pdf) - Hele Kiisel. 
:: matemaatika (pdf) - Ülle Hüva
meedia
:: meediaõpetus - Age Salo
muusika
:: multimeedialeksikon \"Muusika Eestis 19. sajandi keskpaigani\"
vene keel
:: vene keele lehekülg

Muud materjalid
:: 112 - Kaitse ennast, aita teist
:: artikkel Elitaarne ja egalitaarne haridus ( pdfhtml)

* materjalidel võivad olla ligipääsu piirangud internetist, täpsemat infot saab nende ainete õpetajatelt 

Uuendatud: 23/09/2021