Kooli lõpetamine

 • HTG õppekava - Gümnaasiumi lõpetamiseks peab HTG õpilane olema läbinud riikliku ja õppesuunda kujundavad kohustuslikud kursused ning vabaainete kursused omal valikul, kokku vähemalt 96 kursust ning sooritama riigieksamid eesti ja võõrkeelest, matemaatikast, koolieksami ning uurimis- või praktilise töö.
 • Koolieksami juhend
 • Riigieksamite info veebis: Rajaleidja | Haridusministeerium
  Eesti keele (kirjalik eksam) – 25. aprill 2022. a;
  Matemaatika (kirjalik eksam) - 20. mai 2022. a.
  Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik eksam) – 3. mai 2022. a.
  Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline eksam) –  4.–9. mai 2022. a.
 • CAE eksameid on võimalik sooritada 27.novembril 2021. a. või 26. märtsil 2022. a. 

 

Uuendatud: 1/09/2021