Koosolekud

Lastevanemate koosolekud 2023/2024

07.09.2023 kell 18.00 - üldkoosolek 10. klasside õpilaste vanematele. Järgnevad klassikoosolekud. Koosolekust võtavad osa 10. klasside juhatajad. Koolimaja on vanematele avatud alates kella 17st. Lastevanematele saadetakse koosoleku teade Stuudiumi.

15.11.2023 - klassikoosolekud 12. klasside õpilaste vanematele viivad läbi klassijuhatajad. Lastevanematele saadetakse koosoleku teade.  Kui lapsevanem soovib kohtuda aineõpetajatega, peab ta hiljemalt kolm päeva enne koosolekut oma soovist teatama kas klassijuhatajale või õppealajuhatajale. Võimalusest kohtuda aineõpetajaga teavitab vanemaid klassijuhataja. 

24.01.2024 - klassikoosolekud 11. klasside vanematele viivad läbi klassijuhatajad. Lastevanematele saadetakse koosoleku teade.  Kui lapsevanem soovib kohtuda aineõpetajatega, peab ta hiljemalt kolm päeva enne koosolekut oma soovist teatama kas klassijuhatajale või õppealajuhatajale. Võimalusest kohtuda aineõpetajaga teavitab vanemaid klassijuhataja. 

03.04.2024 - koosolek 10. ja 12. klasside õpilaste vanematele. 12. klasside vanematele algab kell 18.00 üldkoosolek, järgnevad klassikoosolekud, mille viivad läbi klassijuhatajad. 10. klasside vanematele toimuvad klassijuhataja poolt läbi viidavad klassikoosolekud. Lastevanematele saadetakse koosoleku teade.

 
Viimati muudetud: 
2023-09-05 15:39