Vilistlaskogu


HTG Vilistlaskogu 

:: Vilistlaskogu juhatuse protokoll 13. jaanuar 2021. a.

Soovides aidata kaasa järjepidevuse tagamisele Eesti teadlaste, inseneride ja IT-spetsialistide järelkasvule ning populariseerida reaalaineid: eriti matemaatikat, keemiat ja füüsikat kuulutab Hugo Treffneri Gümnaasiumi Vilistlaskogu välja stipendiumikonkursi. Stipendiumifondi suurus on 9240 eurot. Stipendiumifondi rahastajateks on Nortal AS, Viru Keemia Grupp AS, AS Vestman Energia, Holm Bank AS ning eraisikuna Antti Moppel.

Õpilaste stipendiumifond on 540 eurot võistkonna kohta mis jaguneb võrdselt võistkonnast  kolme õpilase vahel kes on tulemuslikult esinenud matemaatika, füüsika või keemia ülesannete lahendamisel.
Õpetaja stipendiumifond on 1000 eurot võistkonna kohta ning see makstakse ühele matemaatika, füüsika või keemiaõpetajale, kelle õpilased esinesid tulemuslikult VKV-l 

Stipendiumikonkursi laureaatide väljaselgitamise aluseks on Viie Kooli Võistlusel (VKV) 14.–15. 01. 2021 osalevate koolide: Tartu Tamme Gümnaasium, Nõo Reaalgümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Viljandi Gümnaasium, Hugo Treffneri Gümnaasium ning Ida-Virumaa koolide ühisvõistkonna õpilaste ja õpetajate poolt näidatud tulemused.
Stipendiumid määratakse õpilastele ja õpetajatele edasiseks enesetäiendamiseks.
Kõik stipendiumid makstakse ühekordsena välja 2021. aasta jooksul sihtotstarbeliselt laekunud vahendite baasil.

 HTG Vilistlaskogu MTÜ stipendiumikonkursi taotluste esitamise tähtaeg on 27. jaanuar 2021. Taotlused esitada digiallkirjastatult: ott.ojaveer@htg.tartu.ee

HTG vilistlaskogu asutati kooli tegutsemise algusaastatel. Okupatsiooniperioodil oli vilistlaskogu aktiivne eksiilis, lootes, et kool saab kord tagasi oma ajaloolise nime. Lootused on ammu täitunud ning vilistlaskogu taasasutamine 26. novembril 1999. aastal andis vilistlaste tegevuseks Eesti Vabariigis uue juriidilise vormi. 

"HTG Vilistlaskogu MTÜ" registrikood on 80178226. Arvelduskonto number SEB pangas EE611010220029539018 
3. jaanuari 2006. a korraldusega nr 3 on HTG Vilistlaskogu MTÜ kantud Vabariigi Valitsuse tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja. 
Vilistlaskogu postiaadress on sama mis koolil: Munga 12, Tartu 51007.
HTG Vilistlaskogu MTÜ asutajaliikmed on Arne Sõna, Vallo Vanaaseme, Vahur Kraft, Helmer Jõgi, Madis Reemann. Juhatuse liikmed on Indrek Ilomets ja Ott Ojaveer.
Vilistlaskogu põhikiri html / rtf-vormingus.

Vilistlaskogu ja vilistlased on algatanud ning ellu viinud mitmeid HTG väärtusi toetavaid ettevõtmisi:

1. Alates 2004. aastast annab vilistlaskogu välja õpetaja elutööpreemiat, mis määratakse igal aastal ühele väga austusväärsele õpetajale, kes on jätnud oma õpetusega sügava jälje mõtlema õpetamisel ja elutarkuse edasiandmisel.
Preemia on pälvinud: 2004 Märt Kask, 2005 Maia Käppa, 2006 Helgi Tering, 2007 Madis Reemann, 2008 Ülle Keerberg, 2009 Eha Paabo, 2010 Priidu Beier, 2011 Hele Kiisel, 2012 Külli Rootsi, 2013 Mall Matto, 2014 Toomas Jürgenstein, 2015 Priit Parisoo, 2016 Uve Saar, 2017 Anneli Saarva, 2018 Ljubov Titova, 2019 Helgi Pähno.
Preemia asutaja ja rahastaja on Indrek Ilomets. Õpetaja elutööpreemia väljaandmist on rahaliselt toetanud ka Ott Ummelas, Siim Sikkut, Kaur Ojakivi, Darja Lavõgina, Aivar Taro, Andres Käosaar, Jaana Hinno, Sander Pajusalu, Triin Kutberg, Kalev Pärn, Peeter Kikas, Leena ja Karl Treffner, Karl-Andres Kants, Marlis Soomets, Riho Marja, Kaie Kubjas, Lennart Luhtaru, Sander Sisask, Mairo Kaseväli, 

2. 2005. a anti välja raamat "Treffoonia toimetised I. Lehekülgi ajaloost 1883-1990". Koostajad Mart Orav ja Indrek Ilomets, toimetaja Mart Orav. 

3. 2008. a anti välja raamat "Treffoonia toimetised II. Õpime elu jaoks: Hugo Treffneri Gümnaasium 1990-2008". Koostaja Uve Saar, toimetaja Mart Orav. 

4. 2007. a rahastas I. Ilomets õpetajate preemiareisi Riiga. Õpetajaid tunnustati õpilaste väga heade õpitulemuste ning HTG väga positiivse esiletõusu eest ajakirjanduses.

5. 2008. a osteti võimlasse tabloo. Suurima panuse andsid 1982. a vilistlased. 

6. Vilistlane Ilmar Laan kinkis koolile koolimärkide kogu, mida täiendas omakorda I. Ilomets. Nii esinduslik esimese Eesti Vabariigi aegse kooli märgikogu on riigis ainulaadne. I. Ilometsa rahastamisel korraldati märkide püsiekspositsioon koolimaja II korrusel. 

7. I. Ilomets andis koolile hoiule Eduard Mässo (1893-1947) maali koolimaja vanast hoonest Hobuse tänaval 1933. aastal. Maali olid ilmselt tellinud tolleaegsed vilistlased kooli 50. juubeliks. Maali eksponeeritakse õpetajate toas. 

8. 2008. a rajati kooli muuseum, vilistlased andsid oma panuse eksponaatide hankimisel. 

9. Alates 2002. a on vilistlaskogu tunnustanud Vanemuise kontserdimajas toimuval lõpuaktusel kooli hõbe- ja kuldmedaliga lõpetanuid raamatutega. 

10. Nooremad vilistlased aitavad igati õpilasi ainekonkurssideks, olümpiaadideks, võistlusteks ette valmistada ning panevad õla alla erikursuste, huviringide ja tarkusepäevade läbiviimisel. Kooli tänu kuulub järgmistele treffneristidele: Jaan Aru, Juhan Aru, Mihkel Kree, Aigar Vaigu, Riho Taba, Erki Enkvist, Darja Lavõgina, Kaie Kubjas, Laur Tooming, Kaarel Nummert, Toomas Krips, Margus Maantoa, Kairi Kangro, Ivo Kubjas, Riho Klement, Juhani Püttsepp, Sander Pajusalu, Emilia Käsper, Kristjan Korjus, Reedik Pääsuke, Gea Lepik, Birgit Rootsi, Kerttu Mäger, Inga Jaagus, Keiu Virro, Kristjan Kaljusaar, Kaur Riismaa, Kaarel Siim, Lauri Hämarik, Hardi Loot, Jakob Jõgi, Martin Ligi. 

11. Aastal 2011 anti välja kogumik "Treffoonia: Ühe kooli lugu". Ajaloolis-pildilises ülevaateteoses, mis hõlmab endas koolielu 1883-2011, on 160 lehekülge. Koostajad Indrek Ilomets, Mart Orav ja Priit Rohtmets. Tekstide autorid Priit Rohtmets ja Toomas Jürgenstein (aastad 1990-2011). Toimetaja Mart Orav. 

12. Kooli 130 aasta juubeliks andis Vello Lään (vil. 1955) välja raamatu "Viimane poistelend". Raamat räägib vanast koolist, täpsemalt Treffneri kooli ühest värvikast ajalõigust selle viimase poistelennu kaudu aastast 1955. Lisaks jagavad oma meenutusi inimesed, kes õppisid koolis neljakümnendatel aastatel. 

13. Vilistlased kinkisid koolile 130. aastapäevaks uhiuue Estonia klaveri (mudel 210). Lisainfo

14. Vilistlaste Ants Siimu ja Kaarel Siimu eestvedamisel korraldatakse alates 2012. a kevadest HTG vilistlaste lendudevahelisi mälumänge.

15. Aastal 2014 anti välja värvitrükis ja kõvade kaantega 148-leheküljeline kogumik "Urmas Kokassaar. Jagatud teadmised". Hugo Treffneri Gümnaasiumi Vilistlaskogu toimetiste sarjas ilmunud raamatu põhiosa moodustab valik legendaarse biokeemikust õpetaja ajakirja- ja lehelugudest. Urmas Kokassaar võtab oma erialast lähtudes fookusesse nõgese ja naadi, apteegikaani ja jaaniussi, martsipani ja lagritsa, kuusevaigu ja kasetõrva. Teos kõneleb ka Urmasest kui inimesest, sündinud õpetajast tema sõprade, töökaaslaste, õpilaste ja abikaasa Sirje Kokassaare meenutuste kaudu. Raamatu koostas Juhani Püttsepp.

16. 2014 - 2019 aastatel andis vilistlaskogu välja Urmas Kokassaare nimelist stipendiumi. Vilistlaskogu asutatud stipendiumi väljaandmine lähtus eesmärgist pakkuda HTG õpilas(t)ele  ja õpetaja(te)le või kõrgkoolides õppiva(te)le HTG vilistlas(t)ele paremaid võimalusi enesetäienduseks loodusteaduste valdkonnas. Stipendiumi on pälvinud: 2014 Jaanika Unt ja Maris Pärn, 2015 Rein Leetmaa ja Siim Kurvits, 2016 Kristin Saan, Eva-Maria Tõnson ja Martti Vanker, 2017 Meeri Jürgenson ja Aaro Kristjuhan, 2019 Mari Remm ja Jürgen Öövel ning õpetajad Joana Jõgela ja Saima Kaarna.
Stipendiumi väljaandmist on toetanud Sirje Kokassaar, Mati Martin, Juhani Püttsepp, Oliver Kullman, Laura Sedman, Riho Marja, Liis Karo-Astover, Peeter Kikas, Marek Kartau, Evelyn Vahi, Margus Saal, C12 klass, Katre Kandimaa, Karmen Viling, Hindrek Muts, Kristina Sohar, Liis Kruuse, Katrin Mölder, Toomas Haller, Triin Hallap, Jürgen Jõgeva, Tanel Punga, Helve Orusalu, Riina Hopp, Ulvi Gerst Talas, Reimo Rebane ja Marlis Soomets.

17. 2019. aastal asutas vilistlaskogu haridustöötaja stipendiumi, mille eesmärk on anda HTG õpetajatele ja teistele HTG-s töötavatele pedagoogilise valdkonna spetsialistidele paremad võimalused enesetäiendamiseks ja seeläbi õpilaste paremaks harimiseks. Stipendiumi eesmärgiks on aidata HTG õpetajatel ja teistel pedagoogilistel töötajatel paremini mõista muutuvat õpikäsitlust ning rakendada igapäevatöös uuenduslikke meetodeid õpilaste õpetamisprotsessis. 2019. a. pälvis stipendiumi füüsikaõpetaja Siim Oks, kes kasutas seda sõiduks Londonisse innovaatika- ja haridustehnoloogiamessile.
Stipendiumi väljaandmist on toetanud: Erik Raudsepp, Ott Ummelas, Kadri Ligi, Kadri Kullmann, Juhani Püttsepp ning 1982 - 2001 lõpetajate lennud. 


Lähiaja eesmärgid ja tegevused   

1. Jätkata õpetajate elutööpreemia väljaandmist. Preemia antakse kätte  traditsiooniliselt abituuriumi viimase koolikella aktusel aprillikuus. Annetusi saab kanda: HTG Vilistlaskogu MTÜ, a/a EE611010220029539018, märksõna "elutööpreemia".
2. Jätkata kooli kuld- ja hõbemedaliga lõpetanute tunnustamist.
3. Jätkata hoolekogu asutatud Mauruse stipendiumi väljaandmist. Et tunnustada hästi õppivaid ja pühendunud õpilasi, soovib hoolekogu anda igal aastal välja mõne stipendiumi. Annetusi saab kanda: HTG Vilistlaskogu MTÜ, a/a EE611010220029539018, märksõna "Maurus". 
4. 2019. a. asutada õpetaja ensetäiendamise stipendium. Stipendiumile saavad vastavalt statuudile kandideerida HTG õpetajad ja koolis töötavad teised pedagoogilise valdkonna spetsialistid. Stipendium(id) antakse kätte abituuriumi viimase koolikella aktusel aprillilkuus. Annetusi saab kanda: HTG Vilistlaskogu MTÜ, a/a EE611010220029539018, märksõna "enesetäiendamise stipendium".


Head vilistlased, te saate kõiki neid tegevusi rahaliselt toetada kasvõi igakuise väikese püsimaksekorraldusega vilistlaskogu arvelduskontole!

Meie vilistlastel on oma meililist, mille kaudu saadab kool vilistlastele olulisemat infot koolis toimuva kohta. Listiga liitumiseks kirjutada aadressil ott.ojaveer@htg.tartu.ee või lisada ise end sellel lehel.

Uuendatud: 13/01/2021