Töötajad

Õpetajad

Marcus Hildebrandt (10.b klassijuhataja)
 Õppeaine: inglise keel, ladina keel 
Tööruum: 310 Koduklass: 309
 e-post: marcus.hildebrandt@htg.tartu.ee

Erika Hunt
 Õppeaine: inglise keel 
Tööruum: 310
 e-post: erika.hunt@htg.tartu.ee

Ülle Hüva
 Õppeaine: matemaatika 
Tööruum: 137 Koduklass 136
 e-post: ylle.hyva@htg.tartu.ee

Kärt-Katrin Johanson
 Õppeaine: prantsuse keel 
Tööruum: 310
 e-post: kart-katrin.johanson@htg.tartu.ee

Joana Jõgela 
 Õppeaine: keemia 
Tööruum: 218 
 e-post: joana.jogela@htg.tartu.ee

Toomas Jürgenstein  (12.e klassijuhataja)
 Õppeaine: religioonilugu, filosoofia 
Tööruum: 104 Koduklass: 203
 e-post: toomas.jyrgenstein@htg.tartu.ee

Saima Kaarna
 Õppeaine: bioloogia 
Tööruum: 226 Koduklass: 225
 e-post: saima.kaarna@htg.tartu.ee

Ave Külter  (12.c klassijuhataja)
 Õppeaine: matemaatika 
Tööruum: 137 Koduklass: 139
 e-post: ave.kylter@htg.tartu.ee

Anne - Ly Lehtla
 Õppeaine: eesti keel 
Tööruum: 104
 e-post: anne-ly.lehtla@htg.tartu.ee

Raimond Lepiste (11.a klassijuhataja)
 Õppeaine: joonestamine, kunstiajalugu 
Tööruum: 201
 e-post: raimond.lepiste@htg.tartu.ee

Mall Matto 
 Õppeaine: saksa keel 
Tööruum: 201 Koduklass: 204
 e-post: mall.matto@htg.tartu.ee

Ott Maidre (11.c klassijuhataja)
 Õppeaine: bioloogia
Tööruum: 226
 e-post: ott.maidre@htg.tartu.ee

Anneli Mägi (11.d klassijuhataja)
 Õppeaine: informaatika 
Tööruum: 137/206 Koduklass: 206
 e-post: anneli.magi@htg.tartu.ee

Siim Oks (10.a klassijuhataja)
 Õppeaine: füüsika 
Tööruum: 214 Koduklass: 213
 e-post: siim.oks@htg.tartu.ee

Kerli Orav-Puurand (10.e klassijuhataja)
 Õppeaine: matemaatika
Tööruum: 137 Koduklass: 202
 e-post: kerli.orav-puurand@htg.tartu.ee

Eve Paap (12.d klassijuhataja)
 Õppeaine: muusikaõpetus 
Tööruum: 201 Koduklass: 220
 e-post: eve.paap@htg.tartu.ee

Eha Paabo (10.c klassijuhataja)
 Õppeaine: keemia 
Tööruum: 218 Koduklass: 217
 e-post: eha.paabo@htg.tartu.ee

Jaan Paaver 
 Õppeaine: füüsika 
Tööruum: 214
 e-post: jaan.paaver@htg.tartu.ee

Indrek Pajur  (12.b klassijuhataja)
 Õppeaine: ajalugu 
Tööruum: 104
 e-post: indrek.pajur@htg.tartu.ee

Monika Piirimäe 
 Õppeaine: eesti keel 
Tööruum: 104
 e-post: monika.piirimae@htg.tartu.ee

Tiina Pluum
 Õppeaine: eesti keel 
Tööruum: 104 Koduklass: 102
 e-post: tiina.pluum@htg.tartu.ee

Julia Polikarpus 
 Õppeaine: matemaatika  
Tööruum: 137 
 e-post: julia.polikarpus@htg.tartu.ee

Aimar Poom  (12.a klassijuhataja)
 Õppeaine: kehaline kasvatus
Tööruum: 150/201 Koduklass: 228
 e-post: aimar.poom@htg.tartu.ee

Kristiina Punga
 Õppeaine: ajalugu, rootsi keel 
Tööruum: 104 Koduklass: 144
 e-post: kristiina.punga@htg.tartu.ee

Madis Reemann 
 Õppeaine: füüsika 
Tööruum: 214
 e-post: madis.reemann@htg.tartu.ee

Aare Ristikivi
 Õppeaine: ajalugu 
Tööruum: 104 Koduklass: 141
 e-post: aare.ristikivi@htg.tartu.ee

Kaia-Riin Rohtmaa
 Õppeaine: keemia
Tööruum: 218
 e-post: kaia-riin.rohtmaa@htg.tartu.ee

Ülli Roostoja
 Õppeaine: inglise keel 
Tööruum: 310 Koduklass: 308
 e-post: ylli.roostoja@htg.tartu.ee

Uve Saar 
 Õppeaine: etiketiõpetus, tantsuõpetus 
Tööruum: 313
 e-post: uve.saar@htg.tartu.ee

Anneli Saarva
 Õppeaine: kehaline kasvatus 
Tööruum: 146 Koduklass: 228
 e-post: anneli.saarva@htg.tartu.ee

Sandra Sagar (11.b klassijuhataja)
 Õppeaine: inglise keel 
Tööruum: 310
 e-post: sandra.sagar@htg.tartu.ee

Age Salo (11.e klassijuhataja)
Õppeaine: eesti keel 
Tööruum: 104
 e-post: age.salo@htg.tartu.ee

Ülle Seevri
 Õppeaine: geograafia, maj. õpetus 
Tööruum: 226 Koduklass: 227
 e-post: ylle.seevri@htg.tartu.ee

Karin Soodla (10.d klassijuhataja)
 Õppeaine: eesti keel 
Tööruum: 104  Koduklass: 105
 e-post: karin.soodla@htg.tartu.ee

Ehtel Timak
 Õppeaine: matemaatika 
Tööruum: 137 Koduklass: 135
 e-post: ehtel.timak@htg.tartu.ee

Ljubov Titova
 Õppeaine: vene keel 
Tööruum: 201 Koduklass: 302
 e-post: ljubov.titova@htg.tartu.ee

Olga Titova
 Õppeaine: vene keel 
Tööruum: 201 Koduklass: 301
 e-post: olga.titova@htg.tartu.ee

Kaisa Vaher
 Õppeaine: inglise keel 
Tööruum: 310 
 e-post: kaisa.vaher@htg.tartu.ee

Agnes Vask
 Õppeaine: füüsika 
Tööruum: 214
 e-post: agnes.vask@htg.tartu.ee

Tööleping peatatud
Kristiin Rohtsalu - õppeaine: prantsuse keel
Trine Lepp  - õpilasnõustaja
Anett Pillmann - õppeaine: eesti keel 

Viimati muudetud: 
2023-10-06 15:40

HTG õpetajad 12. klasside lõpuaktusel 2023a.


Juhtkond ja tugispetsialistid

Ott Ojaveer 
Amet: direktor 
Tööruum: 207
tel: +372 746 1714, 5094021
 e-post: ott.ojaveer@raad.tartu.ee

Aime Punga 
 Amet: õppealajuhataja 
Tööruum: 209
tel +372 7461716, 5106518
 e-post: aime.punga@htg.tartu.ee

Uve Saar 
 Amet: huvijuht, tantsimine, etiketiõpetus 
Tööruum: 313
tel +372 7461715, 5236716
 e-post: uve.saar@htg.tartu.ee

Heivo Kikkatalo 
 Amet: IT, infojuht 
Tööruum: 140
 e-post: heivo.kikkatalo@htg.tartu.ee

Aare Ristikivi 
 Amet: arendusjuht, ajalugu 
Tööruum: 104 Koduklass: 141
 e-post: aare.ristikivi@htg.tartu.ee

Monika Piirimäe 
 Amet: raamatukogu juhataja 
Tööruum: 109
 e-post: raamatukogu@htg.tartu.ee

Ketlin Taidre 
 Amet: sekretär 
Tööruum: 101
Kooli üld tel. +372 746 1715
 e-post: kantselei@htg.tartu.ee
 

Jaanika Saarepuu 
 Amet: kooli meditsiiniõde (tel.  522 1708) 
Tööruum: 205
 e-post: arstipunkt@htg.tartu.ee

Triin Ulst 
 Amet: psühholoog 
Tööruum: 311
 e-post: triin.ulst@htg.tartu.ee

Margit Augla 
 Amet: valvur 
Tööruum: 101

Kuno Piilbaum
 Amet: valvur 
Tööruum: 101

Külli Rootsi
 Amet: valvur 
Tööruum: 101

Aino Saar 
 Amet: valvur 
Tööruum: 101