Uudised

Infoleht nr. 27 - 17.04.2017

doc   

HTG INFO 

Koolipere õnnitleb

  • Väärtustades õpetajatööd tänas Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituut meenega Hugo Treffneri gümnaasiumi õpetajaid Ülle Hüva ja Ehtel Timakut, kellel oli kõige rohkem õpilasi matemaatika üleriigilisel olümpiaadil: mõlemal 9 õpilast ja neist vastavalt 4 ja 5 saavutasid ka auhinnalisi kohti.

Juhtkond tänab

  • õpetajaid Ülle Hüva, Hele Kiiselit, Kersti Lepajõed, Maria Mandrit, Eha Paabot, Monika Piirimäed, Tiina Pluumi, Ülle Seevrit, Karin Soodla, Ehtel Timakut ja Ljubov Titovat ning vilistlasi Darja Lavõginat ja Erki Enkvisti õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

  • Saksa keele õpetajad õnnitlevad saksa keelediplomi II astme (DSD II) sooritanuid suurepäraste tulemuste puhul. Informatsiooni diplomite üleandmise aja kohta annab õpetaja Mall Matto.
Uuendatud: 17/04/2017 21:51

Mauruse stipendiumikonkurss 2017

Lähtudes vajadusest motiveerida Hugo Treffneri Gümnaasiumi võimetekohaselt õppivaid õpilasi  saavutamaks õpingutes veelgi paremaid tulemusi ning vajadusest osutada neile majanduslikku toetust kuulutab Hugo Treffneri Gümnaasiumi Vilistlaskogu välja „Mauruse“ stipendiumikonkursi. /Statuut/

Stipendiumifondi suuruseks on 1250 eurot. Välja antakse 5 stipendiumi a 250 eurot. Stipendiumid määratakse õpilastele enesetäiendamiseks. Stipendiumile saavad kandideerida Hugo Treffneri Gümnaasiumi 10.-12. klasside õpilased. 
HTG Vilistlaskogu MTÜ stipendiumikonkursi taotluste esitamise tähtaeg on 2. mai 2017.

Uuendatud: 10/04/2017 16:06
Uuendatud: 6/09/2016 10:15