Uudised

Infoleht nr. 28 - 17.04.2018

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

  • 11.a klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Helen Köhlerit abi eest viimase koolikella aktuse korraldamisel abiturientidele;
  • õpetajaid Tiina Pluumi, Maris Põkkat, Madis Reemanni, Ülle Seevrit ja Karin Soodlat õpilaste olümpiaadideks ja võistlusteks ettevalmistamise eest;
  • õpetajaid Anneli Mägi, Tiina Pluumi, Kristiina Pungat ja Ülle Seevrit 10. ja 11. klasside õpilastele e-õppepäeva korraldamise eest.
Uuendatud: 17/04/2018

Mauruse stipendiumikonkurss 2018

Lähtudes vajadusest motiveerida Hugo Treffneri Gümnaasiumi võimetekohaselt õppivaid õpilasi  saavutamaks õpingutes veelgi paremaid tulemusi ning vajadusest osutada neile majanduslikku toetust kuulutab Hugo Treffneri Gümnaasiumi Vilistlaskogu välja „Mauruse“ stipendiumikonkursi. /Statuut/

Stipendiumifondi suuruseks on 1250 eurot. Välja antakse 5 stipendiumi a' 250 eurot. Stipendiumid määratakse õpilastele enesetäiendamiseks. Stipendiumile saavad kandideerida Hugo Treffneri Gümnaasiumi 10.-12. klasside õpilased. 
HTG Vilistlaskogu MTÜ stipendiumikonkursi taotluste esitamise tähtaeg on 4. mai 2018.

Uuendatud: 2/04/2018
Uuendatud: 6/09/2016

Varasemad uudised

HTG inglise kõnevõistlus

22. märtsil toimus Hugo Treffneri Gümnaasiumi inglise kõnevõistlus, millest võttis osa 12 õpilast ja mille viisid läbi UPT raames Lea Sophie Noe ja Liis Karo (mõlemad 11.a):
I koht: Hanna Simona Allas (10.d)
II koht: Markus Laanoja (10.d)
III koht ja publiku lemmik: Denis Petrov (10.c)

Uuendatud: 24/04/2018
  •  
  • 1 of 5
  • >>