Uudised

Uuendatud: 8/12/2022

HTG 139 aktus

Koolipere tähistas aktusega kooli 139. sünnipäeva. Aktusel esinesid  kooli näitering ja tantsuansambel Tantsutallad, õpilaste nimel kõneles värske õpilaskogu president Anna Malena Kuris. Tunnustati parimaid kooli ajaloo tundjaid 10. klasside õpilaste seast. .
Aktusel avaldasime tänu Leena ja Karl Treffnerile, kelle annetuste toel on õpetajad saanud käia õppekäikudel - kingime taiese "Indrek", mille saadame neile kaugele Austraaliasse.

Fotod: pildistas Siim Oks

Uuendatud: 6/12/2022

Infoleht 05.12.2022 nr 12

HTG INFO doc

Koolipere õnnitleb

  • õpetaja Kerli Orav-Puuranda, keda Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituut ning Eesti Matemaatika Selts autasustasid prof. Gerhard Rägo medaliga. 

Juhtkond tänab

  • 12.b klassi õpilasi ja klassijuhatajat Marcus Hildebrandti kooli aastapäeva aktuse korraldamise eest ning kõiki aktusel esinejaid;
  • 11.d klassi õpilasi ja klassijuhatajat Eve Paapu väga meeldiva aastapäevaballi korraldamise eest.
  • õpetajaid Marcus Hildebrandti, Ülle Hüva, Ave Külterit, Katrin Ojaveeri, Eha Paabot, Ülle Seevrit  ja Ehtel Timakut ning väitlusringi juhendajat Markus Laanoja õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest;
Uuendatud: 6/12/2022

Õp. Kerli Orav-Puuranda autasustati prof. Gerhard Rägo medaliga

5. detsembril 2022. a. täitub 130. aastat prof. Gerhard Rägo sünnist. Seoses sellega toimus 3. detsembril prof. G. Rägo nimeliste mälestusmedalite üleandmine. Käesoleval aastal sai nimetatud medali Kerli Orav-Puurand, TÜ MSI matemaatikahariduse lektor, HTG  matemaatikaõpetaja.

Vastsete laureaatidega kokku on prof. G. Rägo nimeline medal antud 200 isikule või kollektiivile silmapaistvate teenete eest õpetaja- või õppejõutöös, õppe- ja metoodilise kirjanduse, programmide, õppetehnika jms. väljatöötamise ning tõhusa kaasabi osuta­mise eest matemaatika õpetamise täiustamisele Eesti koolides.

Uuendatud: 6/12/2022

Õpilased Robotexil

25.-26. novembril toimunud rahvusvahelisel robootikavõistlusel Robotex osalesid ka meie õpilased. Noormehed võistlesid 3kg LEGO sumo kategoorias ja neiud spetsiaalselt õrnemale soole mõeldud Starship tuletõrjumise võistlusel. Osalesid meie õpilased 11. reaalklassidest.

Uuendatud: 6/12/2022
Uuendatud: 20/02/2021

...

Hariduse Hääle artiklid

Need ja ka teiste koolide artiklid on lugemiseks Tartu Hariduse Hääle veebilehel.

Kolme kooli õpilased kohtusid Kalevipojaga

KoKoKo ehk Kolme Kooli Kohtumine on alates 2002. aastast toimuv iga-aastane humanitaarainetest huvituvatele õpilastele mõeldud üritus, millest võtavad sõbralikult osa Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi ja Tallinna 21. Kooli esindajad. Sel aastal võõrustas HTG pere pärnakaid ja tallinlasi 10. ja 11. novembril.  

Kohtumise teema oli “Kalevipoeg”. Varasemad kohtumised on olnud seotud nii aktuaalsete sündmuste (näiteks kultuuripärandi aasta 2013) kui ka koolitundides käsitletavate ajastutega (näiteks 2005. aastal renessanss). Kolme kooli õpilastest moodustatud segavõistkonnad lahendasid seekord “Kalevipoja” lauludest inspireeritud ülesandeid kirjanduses, muusikas, kunstis, ajaloos, draamas ning vene, saksa, inglise ja prantsuse keeles. Ainevõistlustele järgnes linnaorienteerumine, mis viis õpilased Eesti Kirjandusmuuseumisse. Õhtul võtsid kolme kooli õpilased ja õpetajad mõõtu sportlikes tegevustes Kalevipoja vaimus, nautisid päevaste võistlustööde esitlusi ning tundsid rõõmu öödiskost.

Kohtumise teine päev algas öösel valminud KoKoKo ajalehe lugemisega hommikusöögi kõrvale ning jätkus ühise “Kalevipojast” kõneleva filmi vaatamisega. Oma teadmisi eesti eeposekangelasest jagas õpilastega ka kirjandusteadlane Marin Laak. Meeleolukas kahepäevane üritus lõppes tublide õpilaste tunnustamisega. Järgmisel aastal kohtutakse juba Pärnus.
 

Uuendatud: 6/12/2022

Varasemad uudised

Külalised Ungarist

12.-19. novembril viibisid meie koolil külas Erasmus+ projekti raames Xántus János gümnaasiumi õpilased Budapestist. Koos meie õpilastega külastati Tartu Puškini kooli, Eesti Rahva Muuseumi, kuulati 2018. aasta vilistlase Kirill Jurkovi loengut Balti Uuringute instituudis ning tehti päevane reis Narva, läbivaks teemaks oli vähemusrahvuste integratsioon.

Uuendatud: 8/12/2022
Uuendatud: 8/12/2022

Kolme kooli saalihokiturniir

Pärast 3-aastast (koroona)pausi toimus HTG-s taas sõpruskoolide saalihokiturniir. Kahjuks ei saanud sel korral osaleda Lähte Ühisgümnaasium, kuid teised olid kohal: lisaks korraldajale Hugo Treffneri Gümnaasiumile Nõo Reaalgümnaasium ning Jõgeva Gümnaasium.

Mängud peeti sõbralikus vaimus, kuid piisavalt jagus ka põnevust ning võitluslikkust. Õpilaste hulgas napsas võidu HTG, teiseks tuli Jõgeva ning kolmandaks Nõo.

Uuendatud: 8/12/2022
Uuendatud: 5/12/2022
  •  
  • 1 of 5
  • >>