Uudised

Uuendatud: 17/01/2017 21:46

HTG humanitaarharu 20


 HUMANITAARID MÕTESTAVAD MAAILMA
HTG humanitaarharu 20


26. jaanuar õpilaskonverents 

Toimub 4.-5. tunni ajal aulas. 

27. jaanuar aastapäevakonverents

10.00     Tervitus, ajakava tutvustus
10-10.45             Aadu Must: Miks ajalugu juba läbi uuritud ei saa?
10.45-11.30        Joonas Hellerma  Liikumise kiri. Humanitaaria väljakutse ajale
12.00-12.45        Helena Tulve Vaikus ja heli
12.45-13.30        Andra Siibak Milline on sotsiaalteadlaste roll infoühiskonnas?
14.00-14.45        Ivar Põllu Kus algab etendus?
14.45-15.30        Kokkuvõte

28. jaanuar õpitoad

Uuendatud: 19/01/2017 13:03
Uuendatud: 6/09/2016 10:15