Klassijuhatajad

Klassijuhatajad 2022/2023. õa
  
Raimond Lepiste 
(10a klassijuhataja)
 Õppeaine: joonestamine, kunstiajalugu 
Tööruum: 201
 e-post: raimond.lepiste@htg.tartu.ee

Sandra Sagar (10b klassijuhataja)
 Õppeaine: inglise keel Tööruum: 310
 e-post: sandra.sagar@htg.tartu.ee

Ott Maidre (10c klassijuhataja)
 Õppeaine: bioloogia Tööruum: 226
 e-post: ott.maidre@htg.tartu.ee

Anneli Mägi (10d klassijuhataja) 
 Õppeaine: informaatika Tööruum: 206 (137)
 e-post: anneli.magi@htg.tartu.ee

Age Salo (10e klassijuhataja)
Õppeaine: eesti keel Tööruum: 104
 e-post: age.salo@htg.tartu.ee

  
Aimar Poom (11a klassijuhataja)
 Õppeaine: kehaline kasvatus  Tööruum: 150
 e-post: aimar.poom@htg.tartu.ee

Indrek Pajur (11b klassijuhataja)
 Õppeaine: ajalugu  Tööruum: 104
 e-post: indrek.pajur@htg.tartu.ee

Ave Külter  (11c klassijuhataja)
 Õppeaine: matemaatika 
Tööruum: 137 Koduklass: 139
 e-post: ave.kylter@htg.tartu.ee

Eve Paap (11d klassijuhataja)
 Õppeaine: muusikaõpetus 
Tööruum: 201 Koduklass: 220
 e-post: eve.paap@htg.tartu.ee

Toomas Jürgenstein (11e klassijuhataja)
 Õppeaine: religioonilugu, filosoofia 
Tööruum: 104 Koduklass: 203
 e-post: toomas.jyrgenstein@htg.tartu.ee

Viimati muudetud: 
2023-01-11 15:11

HTG õpetajad 12. klasside lõpuaktusel 2022a.
Mati Luht foto


Ülle Hüva (12a klassijuhataja)
 Õppeaine: matemaatika 
Tööruum: 137 Koduklass 136
 e-post: ylle.hyva@htg.tartu.ee

Marcus Hildebrandt (12b klassijuhataja)
 Õppeaine: inglise keel, ladina keel 
Tööruum: 310 Koduklass: 309
 e-post: marcus.hildebrandt@htg.tartu.ee

Ülle Seevri (12c klassijuhataja)
 Õppeaine: geograafia, maj. õpetus 
Tööruum: 226 Koduklass: 227
 e-post: ylle.seevri@htg.tartu.ee

Aare Ristikivi (12d klassijuhataja)
 Õppeaine: ajalugu 
Tööruum: 104 Koduklass: 141
 e-post: aare.ristikivi@htg.tartu.ee

Tiina Pluum (12e klassijuhataja)
 Õppeaine: eesti keel 
Tööruum: 104 Koduklass: 102
 e-post: tiina.pluum@htg.tartu.ee