48 tunnikonspekti, mis põhinevad programmil "Eesti kirjanduslugu tekstides 1924 - 1925" ( ERNI)

1. Kirjandi- ja tekstiõpetus
2. J. Vares-Barbarus, A. Gailit, V. Adams
3. J. Kärner
4. F. Tuglas, A. Gailit
5. V. Adams, H. Visnapuu, A. Alle
6. A. Kivikas
7. E. Vilde, A. Hindrey, E. Hiir
8. O. Luts
9. J. Jaik
10. R. Roht
11. E. Nukk
12. Noor-poeedid 20ndail aastail ( E. Nukk ja M. Raud H. Visnapuu valguses )
13. Parodeerida saab kõike elavat ( A. Alle, B. Atsilluse - pseudonüüm - ja J. Käosaare paroodiate põhjal )
14. Eetilised probleemid ( käsitlus kriisidest kirjanduses ja elus )