Valik filosoofe ja nende ütlusi

(Abimaterjal filosoofia õpetamiseks)



  - Valik filosoofe ja nende ütlusi(PDF-slaidid) esitlus

Käesolev õppevahendite konkursile esitatud PowerPointi esitlus on mõeldud kasutamiseks eelkõige filosoofia tundides, kuid mõnda osa sellest saab kasutada ka religiooniloos, ajaloos või ühiskonnaõpetuses. See koosneb 35 slaidist, millest igal on kujutatud erinevate ajastute (antiigist tänapäevani) filosoofe, nende eluaastaid ja mõnda iseloomulikku tsitaati või kokkuvõtvat lauset tema õpetusest. Mõnel juhul on tsitaat asendatud looga filosoofi elust või hinnanguga tema kohta. 

Esitluse kasutamismetoodika on lihtne. Sageli on mõttekas kohe tunni alguses juhatada õpilase mõtted aktiivselt käsitletavasse teemasse. Selleks sobib hästi üksikute lähtepunktide (tsitaat, pilt või karikatuur) põhjal esitatav küsimus vaatluse all oleva filosoofi (või koolkonna) seisukohtade tuletamiseks. Konkreetseteks küsimusteks võivad olla: mida võiks oletada vastava tsitaadi ja pildi põhjal käsitletava filosoofi õpetuse kohta, missugused võiksid olla vastava filosoofilise koolkonna olulised teemad, missuguseid seoseid võiks märgata filosoofi vaadete ja ajastu vahel vms. Selline ülesanne pakub kiiret teemasse sisenemist, mängulisust, kuid mõnele ka äratundmisrõõmu, kui keegi saab kusagilt loetud/kuuldud teadmiste vastavust tegelikkusele kontrollida. 

Kokkuvõtlikult pean kirjeldatud esitluse puhul praktilises töös oluliseks nelja aspekti:

  1. Võimaldab õpilasi aktiveerida ja aktiivselt kaasa mõtlema kutsuda juba tunni alguses.
  2. Võimaldab õpilastel kogeda filosoofia loomingulisust.
  3. Loob head eeldused teema dialoogiliseks käsitlemiseks
  4. Reeglina jääb tunni alguses läbimängitud materjal hästi meelde. 
Esitluse vormistamisel on kasutada võimalusel must-valgeid pilte, mis võimaldaks lihtsamini muuta dataprojektori materjalid ka grafoprojektorile sobivateks lüümikuteks. Loomulikult jääb esitlus avatuks, sest seda saab täiendada uute slaididega võis siis asendada senised tsitaadid sobivamatega.

Toomas Jürgenstein
2008