Uudised

Suurepärased õpilaste teadustööde konkursi tulemused

sirvi postreid: HTG teadustööde postrid

Täpsem info ja veel pilte ETAG veebis

Foto esmaspäevast, kui õpilased esitlesid oma postreid koolis. Sissejuhatus: Monika Piirimäe.

Õpilaste teadustööde konkurss oli meie õpilastele väga edukas: 

Annika Moppel (12.d) tööga „Venemaa propagandavõtted infosõjas: Krimmi silla plahvatuse ja Rossiiskaja Gazeta näitel“ (juhendajad Monika Piirimäe ja Olga Einasto) võitis konkursi I preemia ja esindab Eestit Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil, lisaks pälvis ta Kaitseministeeriumi eripreemia ja Tartu Ülikooli raamatukogu eriauhinna. 

Annika Rääbis (12.c) tööga „Kuivamise ja külmumise mõju sambla mikrofauna koosluste struktuurile: pilootuuring niidukähariku (Rhytidiadelphus squarrosus) näitel“ (juhendajad Ott Maidre ja Taavi Virro) esindab Eestit konkursil International Wildlife Research Week ning pälvis Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi eripreemia. 

Uuendatud: 17/04/2024
Uuendatud: 17/04/2024

Infoleht 15.04.2024 nr 26

HTG INFO 

Juhtkond tänab

 • Anna Malena Kurist (12.c), kes juhtis presidendina õpilaskogu tööd kahel õppeaastal;
 • õpetajaid Anna Laura Alametsa, Ülle Hüva, Toomas Jürgensteini, Saima Kaarnat, Ave Külterit, Anne-Ly Lehtlat, Ott Maidret, Anneli Mägi, Indrek Pajurit, Tiina Pluumi, Julia Polikarpust, Kristiina Pungat, Karin Soodlat ja Ehtel Timakut õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest;
 • Eesti Teadusagentuuri ja nende tegevjuhti Karin Jaansonit, kes annetasid kooli raamatukokku neile mittevajaliku värvitrükki tegeva koopiamasina.

Teated

 • Õpilaskogu uueks presidendiks valiti Artur Tšužas (10.d). Palju õnne!
 • Kolmapäeval, 17. aprillil toimub abiturientidele lapsepõlve meenutamise päev. Sel päeval on kooli võimla kella 10.00 - 14.00ni nende päralt.
   
 • Neljapäeval, 18. aprillil kell 12.45 toimub abiturientidele viimase koolikella aktus, mida aitab korraldada 11.a klass. Sel päeval on tundide ajad muudetud.
   
 • Reedel, 19.aprillil e-õppepäev, tunde koolimajas ei toimu v.a. 11.c 3.-4. tund (kell 11.20 – 14.25) toiduainete tehnoloogia – 227
  kell 10.00 – 14.30 vastuvõtukatsed 10. klassidesse
Uuendatud: 17/04/2024
Uuendatud: 3/04/2024
Uuendatud: 2/02/2023

...

Hariduse Hääle artiklid

Need meie ja ka teiste koolide artiklid on lugemiseks Tartu Hariduse Hääle veebilehel.

Õhtu, mil üheksandikud vallutasid Treffneri
 
Reedel, 15. märtsil toimus Treffneri koolis traditsiooniline avatud uste päev, mille viisid läbi õpilaskogu liikmed eesotsas esimehe Anna Malena Kurisega. Huvilistest üheksandikke ootas ees põnev ja informatiivne kooliga tutvumise õhtupoolik.

Kuigi ürituse ametlik algus oli kell 16, saabusid esimesed huvilised juba kolmveerand tundi varem. See osutus õigeks otsuseks, sest nii auditoorium kui ka aula said ruttu rahvast puupüsti täis. Istekoha puudumine ühtki üheksandikku siiski ei takistanud ning vajadusel seisti vapralt püsti või istuti pingiridade ette maha.

Ürituse avasid kooli direktor Ott Ojaveer ja huvijuht Uve Saar, mille järel said tulevased põhikoolilõpetajad kuulata õppealajuhataja Aime Punga ettekannet Treffnerisse õppima asumise kohta. Seejärel oli kord Treffneri õpilaste käes: kuus reaal-, humanitaar- ja loodussuuna õpilast olid koostanud üheksandikele põhjaliku ülevaate Treffneri õppesüsteemist, õppesuundade eripärast, valikainetest, traditsioonilistest üritustest ning huviringidest.

Pärast tunniajast informatiivset osa algasid gruppides koolituurid. Mitukümmend tublit treffneristi viisid kahe-kolmekesi läbi põnevaid tiire terves koolimajas: keldris asuvast petangisaalist kuni kunstitrenni katusealuse ruumini välja. Koolituurist osavõtjad võisid kuulda koolis toimuva kohta nii mõndagi salapärast. Suure osalejate arvu tõttu juhtus sedagi, et näiteks õpetajate tuppa sattus korraga 70 üheksandikku. Lõpuks sai külalistel iga korrus põhjalikult läbi uuritud.

Loodame uute särasilmsete koolikaaslastega uuel õppeaastal juba lähemalt tutvuda!

Uuendatud: 28/03/2024

Varasemad uudised

Uuendatud: 17/04/2024

Bioloogiaolümpiaadi lõppvooru kaks paremat on Treffnerist

BIOPostimees kirjutab:

Eesti bioloogiaolümpiaadi lõppvoor pakkus pingutavat mõttetööd kuuekümnele õpilasele 19 koolist ning selgitas välja parimad, kelleks osutusid Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilased Annika Rääbis ja Violeta Jürgens ...

Mõõduvõtmine leidis aset märtsikuu teisel nädalavahetusel Tartu ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis. Esimese päeva rõhk oli praktilistel töödel, seda nii bioinformaatikas, biokeemias, botaanikas kui ka loomaanatoomias ja -geneetikas.

Loe edasi: Postimehe artikkel  | pdf Foto: Sulev Kuuse

All TÜ teaduskooli FB artikkel ja fotod

Uuendatud: 17/04/2024

Inglise keele kõnevõistlus

13. märtsil 2024 toimus meie koolis iga-aastane inglise keele kõnevõistlus, mille viisid UPT raames läbi 11.c klassi õpilased Liisi Liias ja Janee Lootus ja millest võttis osa 28 õpilast. II voorus astusid ette kuus finalisti. Esikoha saavutas 12.b klassi õpilane Annika Aho, teise koha sai Maria Seidla (10.b). Need õpilased esindavad meie kooli 19. märtsil Tallinna Reaalkoolis toimuvas finaalis.

Pildid /Marcus Hildebrandt/

Uuendatud: 17/04/2024
Uuendatud: 17/04/2024
 •  
 • 1 of 5
 • >>