Uudised

Infoleht 11.11.2019 nr 8

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

  • kõiki humanitaarainete õpetajaid ja vilistlast Juhani Püttseppa, kes valmistasid ette õpilasi kolme kooli kohtumiseks Tallinnas;
  • õpetaja Kristiina Pungat, kes organiseeris õpilastele filmi „Marju Lepajõe. Päevade sõnad“ kinokülastuse;
  • kooli medõde Jaanika Saarepuud doonoripäeva organiseerimise eest.
Uuendatud: 12/11/2019
Uuendatud: 4/11/2019
Uuendatud: 29/10/2019
Uuendatud: 28/01/2019

Varasemad uudised

Uuendatud: 13/11/2019

Õpilasvõistkonna esikoht rahvusvaheliselt konkursilt Tšehhis

24.-27.septemberil toimus rahvusvaheline võistlus"Noored Euroopa Metsades", kus Eestit esindas meie kooli võistkond koosseisus Mari Remm, Denis Petrov ja Jürgen Öövel. Võistlus toimus  Tšehhi vabariigis Olšina looduskeskuses. Võisteldi nii teoreetilistes teadmistes (test Euroopa eri riikide metsandusest ja looduskaitsest ja teaduslikel allikatel põhinev esitlus teemal "mets ja vesi") ning praktilistes metsandusoskustes.

Uuendatud: 29/10/2019
  •  
  • 1 of 5
  • >>