Uudised

Uuendatud: 17/03/2020

Distantsõppe KKK – Hugo Treffneri Gümnaasium

Alates 16. märtsist on koolis korraldatud õppetöö distantsõppe vormis.

1) Terviseameti käitumissoovitused:
1. Palun viibige kodus.
2. Võimalusel tellige toit koju.
3. Palun ärge külastage avalikke kohti.
4. Järgige terviseohutuse nõudeid:

  • peske regulaarselt käsi ja võimalusel desinfitseerige;
  • vältige kätega näo, silmade, suu ja nina puudutamist;
  • tuulutage ruume regulaarselt (vähemalt kaks korda päevas minimaalselt 15 minutit korraga);
  • köhimisel/aevastamisel katke nina ja suu paberräti või käe varrega (kasutatud paber visake kohe ära ja seejärel peske käed).

2) Mida tähendab distantsõpe?

Distantsõppe eesmärk on vältida inimeste omavahelisi otsekontakte, et takistada viiruse edasist levikut. Oluline on püsida kodus ja tegeleda õppetööga, mis toimub alates 16. märtsist kehtiva tunniplaani alusel distantsõppena kuni uute korraldusteni. Õppetöös osalemine on kõigile õpilastele kohustuslik.

Kõik õpilased peavad olema teadlikud ja omama pidevat ülevaadet Stuudiumis olevatest teavitustest ja korraldustest. Konkreetsed õpiülesanded on Stuudiumis nähtavad tundide sissekannete all tunni toimumise päeva hommikul hiljemalt kell 9.00. Kui õpetaja soovib õpilastega suhelda reaalajas, annab ta sellest teada hiljemalt eelmise ainetunni sissekandes.

Õpetaja poolt nõutud tööde esitamise tähtaegadega tuleb arvestada, hiljem esitatud töid ei arvestata.

3) Kui kaua distantsõpe kestab?

Distantsõppe perioodi pikendamise vajadus otsustatakse iga kahe nädala järel, lähtudes olukorra arengust. See tähendab, et hetkel kehtib selline õppetöö korraldus märtsikuu lõpuni või kuni olukorra muutumiseni. Lisainfo tuleb kooli veebilehele ja Stuudiumisse.

4) Miks mõnes muus koolis on distantsõpe teisiti korraldatud?

Haridus- ja Teadusministeerium on haridusasutustele saatnud küll juhised, aga iga kool lähtub oma kokku lepitud alustest. Koolide kaupa võibki praktika olla erinev.

5) Mis saab kõikide kooli üritustega, kui toimub distantsõpe?
Jäävad ära või on edasi lükatud. Lisainfo Stuudiumi kalendris.

6) Mis saab siis, kui mõjuvatel (ehk tervislikel ja/või perekondlikel) põhjustel ei saa õpilane kodus õppeülesandeid sooritada?

Sellisel juhul on tegemist õppetööst puudumisega. Kui õpilane puudub tervislikel või perekondlikel põhjustel, teavitab ta klassijuhatajat Stuudiumi vahendusel hiljemalt puudumise päeva hommikul kell 9.00. Haigestunud õpilasele tööde esitamiseks ajapikenduse või vabastuse andmise otsustab aineõpetaja.

7) Millal ja kuidas saab õpetajatega suhelda?

Õpetajad on kättesaadavad tööpäeviti kell 9.00 – 14.00. Suhtlemiseks kasutatakse Stuudiumit. Kui õpetaja kasutab muud suhtluskeskkonda, siis ta annab sellest õpilastele eraldi teada.

8) Kuidas saab suhelda õpilasnõustaja ja koolipsühholoogiga?

Selleks tuleb saata e-kiri õpilasnõustaja Trine Uusenile trine.uusen@htg.tartu.ee  või koolipsühholoog Triin Ulstile triin.ulst@htg.tartu.ee.

9) Kas koolimaja on suletud?
Jah.

10) Mis saab III perioodi õppetöö tulemuste järelvastamistest?

III perioodi järelarvestuste hinded teatatakse 18. märtsil. Õpilastele, kellel jäi järelarvestus sooritamata, antakse võimalus arvestuse sooritamiseks, kui normaalne õppetöö taastub.

11) Mis saab riigieksamitest?

Hetkel info puudub. Haridus- ja Teadusministeerium annab olukorra kohta regulaarselt täpsustavat infot ja juhiseid nii koolidele kui avalikkusele, sh kõiges selles, mis puudutab eksameid.

12) Mis saab IV perioodi arvestustest?

IV perioodil planeeritud arvestusi ei toimu, tunniplaaniline õppetöö jätkub 9. aprillini. See tähendab, et kõiki IV perioodi kursuseid hinnatakse jooksvate tulemuste põhjal. Muutunud nõuetest kursuse läbimiseks ja hindamise põhimõtetes teavitavad õpilasi aineõpetajad.

13) Millal toimub 12. klasside matemaatika proovieksam?
Olukorra normaliseerumisel selgub proovieksami vajadus ja selle läbiviimise võimalused.

14) Kas midagi muutub 12. klassi õpilaste UPT ajakavas?

Uurimis- ja praktiliste tööde esitamise tähtaeg Moodle keskkonnas on ikkagi 18. märts, kuid paberkandjal raamatukokku saab töö tuua alles siis, kui õpilased taas kooli lubatakse. Tööde kaitsmise aeg otsustatakse siis, kui normaalne õppetöö taastub. Kõikide probleemide korral võtke esmalt ühendust oma juhendajaga ning vajadusel ka UPT koordinaatori Aare Ristikiviga  (aare.ristikivi@htg.tartu.ee).

15) Kas midagi muutub ka 11. klassi õpilaste UPT ajakavas?

UPT-21 kavades esialgu muudatusi pole - mais peaks toimuma II juhendajaseminar ning töö mustand peab olema esitatud 29. maiks. Kui keegi soovib kaitsta juba selle õppeaasta lõpus, siis peab oma töö esitama hiljemalt 20. mail.

16) Kas ja kuidas pakutakse koolilõunat?
Kuna õppetööd koolimajas ei toimu, siis ka koolilõunat ei pakuta.

17) Kas kooli huviringid toimuvad?
Ei.

18) Kas praegune olukord mõjutab aprillikuist kevadvaheaega ja suvevaheaega?

Kuna õppetöö toimub, siis praeguses olukorras ei mõjuta õppevormi muutus vaheaegade toimumist. Kui midagi muutub, siis sellest teavitab Haridus- ja Teadusministeerium.

19) Millised on kooli ootused vanematele?

Distantsõppe puhul saab vanem toetada oma last samaväärselt sellega, mida teeb tavapäraste koduste tööde puhul. Õpilase vanemal on soovituslik vaadata HITSA veebiseminari “Kuidas last koduõppes toetada?”.

20) Kelle käest saab lisainfot?

Konkreetse õppeainega seotud küsimustele vastab õpetaja. Kõik muud küsimused tuleb esitada kooli direktorile, kes vajaduse korral suunab küsimuse teisele koolitöötajale. Olulisemad kontaktid: direktor Ott Ojaveer (50 94 021, ott.ojaveer@raad.tartu.ee), õppealajuhataja Aime Punga (51 06 518, aime.punga@htg.tartu.ee), huvijuht Uve Saar (52 36 716, uve.saar@htg.tartu.ee), sekretär Ketlin Taidre (52 87 219, ketlin.taidre@htg.tartu.ee).


21) Kas me saame selle kõigega hakkama?

Jah, loomulikult!

 

Uuendatud: 18/03/2020

Treffneristid olid edukad rahvusvahelistel ja üleriigilistel aineolümpiaadidel

1. märtsil toimus Peterburi linna matemaatikaolümpiaad gümnaasiumi-õpilastele. Abiturient Artur Avameri võitis suurepärase III järgu diplomi. 

3. märtsil toimusid peastarvutamise Eesti Meistrivõistlused. 1. koha saavutas Jaan Otter ja 3. koha Andres Sõmer (mõlemad 11.b), kes mõlemad esindavad Eestit ka pranglimise rahvusvahelisel võistlusel.  

Bioloogiaolümpiaadi vabariiklikus voorus olid meie kooli parimad: 10. klasside arvestuses 1. koht Vesta Selg (10.c); 11. klasside arvestuses 3. koht Johan Tamm (11.c, oli ka molekulaar- ja mikrobioloogia praktikumi parim); 12. klasside arvestuses 1. koht Mari Remm ja 2. koht Tuule Tars (mõlemad 12.c).

6.-7. märtsil toimunud usundiõpetuse olümpiaadi vabariiklikus voorus saavutas I koha Liisa-Maria Komissarov (12e), II koha Hanna Simona Allas (12d) ja V koha Miia Nummert (11d).
Foto Toomas Jürgensteinilt.

Uuendatud: 13/03/2020
Uuendatud: 28/01/2019

Varasemad uudised

HTG lahtiste uste päev

Lükkub edasi!
 

Head 8. ja 9. klasside õpilased!
Ootame teid reedel, 13. märtsil 2020a. kell 15.00 tutvuma meie koolimajaga, kus infot kooli tegemiste ja igapäeva elu kohta jagavad nii õpetajad kui õpilased. Tutvustatakse ka ühiskatsete korraldust ja HTG-sse vastuvõtu tingimusi.
Aeg, millega peaksite arvestama, on 2 tundi.

Uuendatud: 17/03/2020
  •  
  • 1 of 5
  • >>