Uudised

Uuendatud: 13/05/2024

Infoleht 13.05.2024 nr 29

HTG INFO 

Juhtkond tänab

  • segakoor Anima lauljaid ja tantsuansambli Tantsutallad tantsijaid ning nende juhendajaid õpetajaid Trine Leppa, Eve Paapi ja Uve Saart ning kontsertmeistrit Jaan Kappi meeldejääva kevadkontserdi eest;
  • õpetajaid Mall Mattot, Aimar Poomi, Anneli Saarvat ja Ülle Seevrit õpilaste konkursside ettevalmistamise eest;
  • Artur Tšužast (10.d), Risto Koorepit (10.d) ja Mikk Artur Mikfelti (10.e) Euroopa Parlamendi valimisdebati organiseerimise ja läbi viimise eest.
Uuendatud: 13/05/2024
Uuendatud: 2/02/2023

...

Hariduse Hääle artiklid

Need meie ja ka teiste koolide artiklid on lugemiseks Tartu Hariduse Hääle veebilehel.

Õhtu, mil üheksandikud vallutasid Treffneri
 
Reedel, 15. märtsil toimus Treffneri koolis traditsiooniline avatud uste päev, mille viisid läbi õpilaskogu liikmed eesotsas esimehe Anna Malena Kurisega. Huvilistest üheksandikke ootas ees põnev ja informatiivne kooliga tutvumise õhtupoolik.

Kuigi ürituse ametlik algus oli kell 16, saabusid esimesed huvilised juba kolmveerand tundi varem. See osutus õigeks otsuseks, sest nii auditoorium kui ka aula said ruttu rahvast puupüsti täis. Istekoha puudumine ühtki üheksandikku siiski ei takistanud ning vajadusel seisti vapralt püsti või istuti pingiridade ette maha.

Ürituse avasid kooli direktor Ott Ojaveer ja huvijuht Uve Saar, mille järel said tulevased põhikoolilõpetajad kuulata õppealajuhataja Aime Punga ettekannet Treffnerisse õppima asumise kohta. Seejärel oli kord Treffneri õpilaste käes: kuus reaal-, humanitaar- ja loodussuuna õpilast olid koostanud üheksandikele põhjaliku ülevaate Treffneri õppesüsteemist, õppesuundade eripärast, valikainetest, traditsioonilistest üritustest ning huviringidest.

Pärast tunniajast informatiivset osa algasid gruppides koolituurid. Mitukümmend tublit treffneristi viisid kahe-kolmekesi läbi põnevaid tiire terves koolimajas: keldris asuvast petangisaalist kuni kunstitrenni katusealuse ruumini välja. Koolituurist osavõtjad võisid kuulda koolis toimuva kohta nii mõndagi salapärast. Suure osalejate arvu tõttu juhtus sedagi, et näiteks õpetajate tuppa sattus korraga 70 üheksandikku. Lõpuks sai külalistel iga korrus põhjalikult läbi uuritud.

Loodame uute särasilmsete koolikaaslastega uuel õppeaastal juba lähemalt tutvuda!

Uuendatud: 28/03/2024

Varasemad uudised

Kõlas 12. klassidele viimane koolikell

Neljapäeval oli abiturientidel viimane tund oma lemmikõpetajaga, võeti aeg maha, meenutati eredaid hetki kooliajast ja unistati tulevikust. Ja siis tähistati meeleolukalt viimase koolikella aktusel ka praegust hetke üllatusesineja saatel.
Fotod:

Aktusel andsid vilistlaskogu juhid Kristjan Luhamets ja Juhani Püttsepp üle õpetajapreemia õpetaja Aare Ristikivile. Õpetajapreemia antakse ühele väga austusväärsele õpetajale, kes on jätnud oma õpetusega sügava jälje mõtlema õpetamisel ja elutarkuse edasiandmisel.

Kooli juhtkonna igaaastase tunnustusena andsid kooli huvijuht Uve Saar ja õppealajuhataja Aime Punga taiese Indrek üle Heli Põder'ile, kelle maitsvaid koolitoite sööklas on pakutud kooliperele paljude aastate jooksul. Taiese autor Tõnis Kriisa ammutas Indreku loomiseks inspiratsiooni Tammsaare „Tõde ja õigust“ lugedes.


Pildistas õp. Siim Oks.

 

Uuendatud: 18/05/2024

Suurepärased õpilaste teadustööde konkursi tulemused

Sirvi: HTG teadustööde postrid

Täpsem info ja veel pilte ETAG veebis

Foto esmaspäevast, kui õpilased esitlesid oma postreid koolis. Sissejuhatus Monika Piirimäelt.

Õpilaste teadustööde konkurss oli meie õpilastele väga edukas.

Annika Moppel (12.d) tööga „Venemaa propagandavõtted infosõjas: Krimmi silla plahvatuse ja Rossiiskaja Gazeta näitel“ (juhendajad Monika Piirimäe ja Olga Einasto) võitis konkursi I preemia ja esindab Eestit Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil, lisaks pälvis ta Kaitseministeeriumi eripreemia ja Tartu Ülikooli raamatukogu eriauhinna. 

Annika Rääbis (12.c) tööga „Kuivamise ja külmumise mõju sambla mikrofauna koosluste struktuurile: pilootuuring niidukähariku (Rhytidiadelphus squarrosus) näitel“ (juhendajad Ott Maidre ja Taavi Virro) esindab Eestit konkursil International Wildlife Research Week ning pälvis Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi eripreemia. 

Uuendatud: 18/05/2024
Uuendatud: 18/05/2024
  •  
  • 1 of 5
  • >>