Uudised

Mauruse stipendiumikonkurss 2019

   Lähtudes vajadusest motiveerida Hugo Treffneri Gümnaasiumi võimetekohaselt õppivaid õpilasi  saavutamaks õpingutes veelgi paremaid tulemusi ning vajadusest osutada neile majanduslikku toetust kuulutab Hugo Treffneri Gümnaasiumi Vilistlaskogu välja

Mauruse“ stipendiumikonkursi. 
/Statuut/

Stipendiumifondi suuruseks on 1500 eurot. Välja antakse 5 stipendiumi a 300 eurot. Stipendiumid määratakse õpilastele enesetäiendamiseks. Stipendiumile saavad kandideerida Hugo Treffneri Gümnaasiumi 10.-12. klasside õpilased.

Uuendatud: 16/04/2019

Viimase koolikella aktusel

  • tunnustas kool matemaatikaõpetajat Hele Kiiselit skulptor Tanel Kriisa poolt loodud taiesega Indrek. Vilistlaste hinnangutes ja mälestustes on õpetaja Hele Kiisel suurepärane õpetaja, kes pani õpilased oma peaga mõtlema ning kes oma õpetusega ja oma isiksusega on jätnud neile sügava jälje. Tavaliselt loetakse matemaatikat raskeks õppeaineks, kuid õpilased ja vilistlased hindavad õpetaja Hele Kiiseli õpetuses suuresti seda, et ta on oma õpetamisega teinud matemaatikast nauditava aine tänu lihtsatele seletustele ja sidus aine igapäevaeluga. Õpetaja Hele Kiisel pälvis Indreku südame ja suure pühendumusega tehtud töö eest, kes on olulisel määral treffneristides kujundanud teatri-armastust;
  • tunnustas vilistlaskogu keemiaõpetajat Helgi Pähnot õpetajastipendiumiga, kes on oma õpetusega jätnud sügava jälje mõtlema õpetamisel ja elutarkuse edasiandmisel;
  • andis vilistlaskogu õpetaja enesetäiendamise stipendiumi füüsikaõpetaja Siim Oksale. Nimetatud stipendium võimaldab Siim Oksal osaleda kas astronoomia- või robootika õpetamise alasel koolitusel välismaal. Stipendiumit rahastas kooli vilistlane Erik Raudsepp (vil 2009)
Uuendatud: 24/04/2019

Infoleht 15.04.2019 nr 25

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

  • õpetajaid Ülle Hüva, Kerli Orav-Puuranda, Aimar Poomi, Age Salo, Ülle Seevrit ja Ehtel Timakut õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.
  • õpetajaid Ljubov Titovat ja Olga Titovat Sillamäe Vanalinna Kooli õpilaste ja õpetajate võõrustamise eest.
Uuendatud: 16/04/2019
Uuendatud: 28/01/2019

Varasemad uudised

HTG "BUMERANGI" võitja

10. aprillil HTG-s toimunud üleriikliku spordimälumängu "Bumerang" finaalvõistluse võitis meie kooli esindus. Üle riigi osales u 250 võistkonda ligi 1000 mängijaga! Kooli esindasid Argo Ers (10.b), Carlos Kleimann (12.b), Margus Zimmer (12.c) ja Brandon Undrus (12.e). Õpilasi juhendas kehalise kasvatuse õpetaja Aimar Poom.

Palju õnne
 

Uuendatud: 24/04/2019

HTG 135 aastapäeva videod

Videomeenutused HTG 135. aastapäevast

   Videomaterjali salvestasid ja monteerisid: Karl Erik Kalmus ning vilistlased Jaan Kalmus ja Jaan Kalmus jr.
Nüüdseks on lisatud kõik kooli aastapäeva kajastavad salvestised.

Reedel, 16. novembril kooli aastapäevale pühendatud tõrvikujooks läbi erinevate kooli asupaikade Tartu linnas 


Kolmapäeval 28. november HTG135 õpetajad-õpilased saalihoki

Uuendatud: 22/04/2019
  •  
  • 1 of 5
  • >>