Uudised

Infoleht 11.11.2019 nr 8

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

  • kõiki humanitaarainete õpetajaid ja vilistlast Juhani Püttseppa, kes valmistasid ette õpilasi kolme kooli kohtumiseks Tallinnas;
  • õpetaja Kristiina Pungat, kes organiseeris õpilastele filmi „Marju Lepajõe. Päevade sõnad“ kinokülastuse;
  • kooli medõde Jaanika Saarepuud doonoripäeva organiseerimise eest.
Uuendatud: 12/11/2019
Uuendatud: 29/10/2019
Uuendatud: 28/01/2019

Varasemad uudised

Uuendatud: 4/11/2019
Uuendatud: 16/11/2019
  •  
  • 1 of 5
  • >>