Uudised

Infoleht 11.01.2021 nr 13

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

  • Juhtkond soovib kogu kooliperele edukat uut aastat ja palub kõikidel õpilastel kanda maske hoidmaks enda, kaasõpilaste ja koolitöötajate tervist.

Õppetöö

  • Vastavalt Tartu linna kriisikomisjoni otsusele järgida koolimaja 50% täituvuse piirangut, on 11.–15. jaanuarini kontaktõppes koolimajas 10.d, 11.d ja 11.e ning kõik 12. klasside õpilased. 10.a, 10.b, 10.c, 10.e ja 11.a, 11.b ning 11.c jäävad nimetatud ajaks juhendatud kaugõppele. Õppetööst eemale jäävatel õpilastel, sh kaugõppel olijatel on kohustus teavitada klassijuhatajat koolis kokku lepitud korra kohaselt. Õppetöö korraldusest 18.-22. jaanuarini teavitame õpilasi Stuudiumi kaudu hiljemalt reedel, 15. jaanuaril kell 13.00.
    Kaugõpe toimub kehtiva tunniplaani järgi ja tundideks ettenähtud kellaaegadel. Kui aineõpetajad planeerivad paaristunni läbiviimist ilma ettenähtud vaheajata, annavad sellest teada hiljemalt tunnile eelneval päeval. Õpilastel on kohustus jälgida õpetajate ja kooli juhtkonna teateid Stuudiumis ja infolehes.
Uuendatud: 11/01/2021
Uuendatud: 28/01/2019

Varasemad uudised

Uuendatud: 15/01/2021
Uuendatud: 11/01/2021
  •  
  • 1 of 5
  • >>