Stuudium

Kool kasutab õppeinfosüsteemi Stuudium (alates sept. 2017). 

HTG Stuudium asub aadressil: htg.ope.ee

Uutele liitujatele

Et lapsevanem saaks Stuudiumit kasutada, on kool sisestanud Stuudiumisse lapsevanemate koolile edastatud  e-posti aadressid. Nemad saavad Stuudiumisse siise läbi valiku: "unustasid salasõna".
Osadel lapsevanematel on sisestatud ainult/lisaks ka isikukood. Nemad võivad proovida siseneda kasutades ID-kaarti (info) või Smart-ID (infosisselogimise lehel
Kui kumbki variant tulemust ei anna, tuleb esitada koolile taotlus ligipääsu saamiseks siit. Teie meiliaadressi ja/või isikukoodi saab lisada ka teie lapse klassijuhataja või kooli sekretär.
/Stuudiumi abinfo/

Ja kui siiski tekib probleeme, pöörduge kooli sekretäri poole.

Stuudiumi kasutajale
Nii õpilasel kui vanemal võimalik näha:

  1. Hindeid, mida õpilane saab sooritatud erinevate hindeliste tööde (kontrolltööd, kirjandid, esseed, arvestustööd jne) eest;
  2. Antavaid kodutöid, kui õpetaja on otsustanud neid Stuudiumisse sisse kanda (see on õpetaja suveräänne otsus);
  3. Õpilase puudumisi koolist. Kokkulepe puudumistest teavitamise kohta ei ole muutunud: õpilane peab klassijuhatajale puudumisest teatama hommikul kella üheksaks. Mil viisil ta seda teeb, on klassijuhataja otsustada;
    Samuti saab lapsevanem põhjendada puudumisi; /abiinfo/
  4. Kursuste hindeid. Vaadata saab ka eelmistel õppeaastatel pandud hinded. 12 klassi lõpuks ka koondhindeid;
  5. Õppematerjale, kui õpetaja lisab neid Stuudiumi Tera alla;
Viimati muudetud: 
2018-09-07 08:03