Stuudium

Kool kasutab õppeinfosüsteemi Stuudium (alates sept. 2017). 

HTG Stuudium asub aadressil: htg.ope.ee

Uutele liitujatele

Et nii õpilane kui lapsevanem saaks Stuudiumiga liituda, on kool sisestanud Stuudiumisse (koolile edastatud)  e-posti aadressid. Sel juhul saate Stuudiumisse läbi valiku: "unustasid salasõna", mille käigus teie e-postile saadetakse link, millekaudu saate luua Stuudiumi parooli.
Õpilastej ja enamikel lapsevanematel on sisestatud ka isikukood. Nemad võivad proovida siseneda kasutades ID-kaarti (info) või Smart-ID (infosisselogimise lehel sisestades oma nime või isikukoodi. 
Kui kumbki variant tulemust ei anna, tuleb esitada koolile taotlus ligipääsu saamiseks siit. Teie meiliaadressi ja isikukoodi saab lisada Stuudiumisse ka teie lapse klassijuhataja või kooli sekretär. Kui hiljem teie kontaktandmed peaksid muutuma, parandage need ära ka Stuudiumi profiilis!
/Stuudiumi abinfo/

Ja kui siiski tekib probleeme, pöörduge kooli sekretäri poole.

Stuudiumi kasutajale
Nii õpilasel kui vanemal võimalik näha:

  1. Hindeid, mida õpilane saab sooritatud erinevate hindeliste tööde (kontrolltööd, kirjandid, esseed, arvestustööd jne) eest;
  2. Antavaid kodutöid, kui õpetaja on otsustanud neid Stuudiumisse sisse kanda (see on õpetaja suveräänne otsus);
  3. Õpilase puudumisi koolist. Kokkulepe puudumistest teavitamise kohta ei ole muutunud: õpilane peab klassijuhatajale puudumisest teatama hommikul kella üheksaks. Mil viisil ta seda teeb, on klassijuhataja otsustada;
    Samuti enamasti saab lapsevanem põhjendada puudumisi; /abiinfo/
  4. Kursuste hindeid. Vaadata saab ka eelmistel õppeaastatel pandud hinded. 12 klassi lõpuks ka koondhindeid;
  5. Õppematerjale, kui õpetaja lisab neid Stuudiumi Tera alla;
  6. Suhtlus - õpilasele ja lapsevanemale on Stuudium peamiseks infovahetuse kanaliks. 
Viimati muudetud: 
2022-08-30 16:19