Õppenõukogud

2023/2024 õppeaasta õppenõukogu koosolekute toimumise ajad ja põhiteemad 

9. november 2023 - õppetöö analüüs I (12. klassid)
16. november 2023 - õppetöö analüüs I (11. klassid)
18. jaanuar 2024    - õppetöö analüüs II (10. klassid)
25. jaanuar 2024    - õppetöö analüüs II (12. klassid)
14. märts 2024       - õppetöö analüüs III (10. klassid)
21. märts 2024       - õppetöö analüüs III (11. klassid)
11. aprill 2024         - koolieksami sooritamisest vabastamine
16. mai 2024          - 12. kl. õpilaste kordusarvestustele lubamine
29. mai 2024          - 10.-11. kl. õpilaste kordusarvestustele lubamine (e-õppenõukogu)
30. mai 2024         - 12. klasside lõpetamine (kiituskirjad, medalid)
13. juuni 2024       - 10.-11. klasside lõpetamine
20. juuni 2024        - õppeaasta lõpetamine, 12. klasside lõpetamine

ÕPPENÕUKOGUD, KOOSOLEKUD, NÕUPIDAMISED – toimuvad üldjuhul neljapäeviti kell 16.00. laiendatud juhtkonna, aineosakondade ja töögruppide juhtide nõupidamised planeeritakse iga perioodi alguses.

Uuendatud: 11/04/2024