Õppenõukogu

2019/2020 õppeaasta õppenõukogu koosolekute toimumise ajad ja põhiteemad 

31.10.2019      õppetöö analüüs I (11.-12. klassid)
9./16.01.2020  õppetöö analüüs II (10. ja 12. klassid)
20.02.2020      õpilaste eksamivalikute kinnitamine
05.03.2020      õppetöö analüüs III (10. ja 11. klassid)
06.04.2020      õppetöö organiseerimine eriolukorra tingimustes
04.05.2020      12. kl. õpilaste kordusarvestustele lubamine, koolilõpetamise tingimuste muutmine lähtudes VV määrustest
21.05.2020      õppetöö läbiviimise korralduslikud küsimused, riigieksamite läbiviimisega seonduv
28.05.2020      12. klasside õpilaste lõpetamisega seotud küsimused
12.06.2020      10.-11. klasside lõpetamine /kp. muudetud/
18.06.2020      12. klasside lõpetamine /kp. muudetud/

 

Uuendatud: 14/05/2020