Kooli lõpetamine

 • HTG õppekava - Gümnaasiumi lõpetamiseks peab HTG õpilane olema läbinud riikliku ja õppesuunda kujundavad kohustuslikud kursused ning vabaainete kursused omal valikul, kokku vähemalt 96 kursust ning sooritama riigieksamid eesti ja võõrkeelest, matemaatikast, koolieksami ning uurimis- või praktilise töö.
 • Koolieksami juhend
 • Riigieksamite info veebis: Rajaleidja | Haridusministeerium
  Eesti keele (kirjalik eksam) – 19. aprill 2021. a;
  Matemaatika (kirjalik eksam) - 21. mai 2021. a.
  Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik eksam) – 3. mai 2021. a.
  Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline eksam) –  4.–7. mai 2021. a.

 

Uuendatud: 3/02/2021