Huvitegevus

HTG HUVITEGEVUS

Ajalooring
Bridžiklubi
Draamaõpetus ja avalik esinemine
Koolileht Miilang
Kunstitrenn
Lingvistikaring
Petank
Rohelised

Segakoor Anima
Spordiring
Tantsuansambel Tantsutallad (TT)
Võitluskunstiring
Väitlusklubi

Ajalooring – juhendajad õp. Aare Ristikivi, Kristiina Punga ja Indrek Pajur
T: 16.00 – 17.30 ruumis 141 (ajalooklass)
Ajalooringi Facebooki kommuun Ajalooring alustas oma tööd 2008. a septembris. Kohtutakse reeglina kord nädalas ja siis on kavas kas mõni ettekanne, mäluasutuse külastus, linnaretk, filmi vaatamine või midagi muud põnevat. Vedajateks on kooli ajalooõpetajad, kuid esinejaid on ka vilistlaste, õpilaste ning muude lugupeetud kodanike seast. Oleme kuulanud näiteks ettekandeid Helmut Piirimäelt, Aadu Mustalt, Fred Pussilt, Enriko Talvistult jne. Õpilaste seast on valitud ajalooringi kindralsuperintendant, kes on õpetajatele ringi töös oluliseks toeks. Liikmete osas ranget arvestust ei peeta, kohale tulevad need, kes tahavad, kellele just see teema huvi pakub. Kokkusaamised on tavaliselt teisipäeviti kell 15.45 ruumis 141.

Bridžiklubi – vil. Riko Piirisild
K: alates 14.30 ruumis 136 (matemaatikaklass)

Oodatud on kõik bridžihuvilised, ka täiesti algajad. Mängu algtõdede ära õppimine ei võta kaua aega ning pärast seda on juba igaühe enda otsustada, kui põhjalikult ta sellega edasi tegeleda tahab – kui mäng ise meeldib, on see nauditav igal tasemel.
HTG BK on loodud eesmärgiga ennekõike meeldivas seltskonnas intelligentselt aega veeta.
Kui kellelgi tekib sportlik huvi, siis on tal võimalik ka sellele väljund leida – viimastel aastatel on HTG BK noored kaasa löönud võistlustel nii Eestis, Lätis kui Soomes ning meie ridadest on võrsunud valitsev Eesti juunioride meisterpaar.

Draamaõpetus ja avalik esinemine   Ringi juhendab Anna Laura Alamets
E: kell 16.00 ruumis 200 (aula)
K: kell 14.30 või 16.00 ruumis 105 (emakeeleklass) või auditooriumis

Draamaõpetuse ja avaliku esinemise huviringis tegeletakse lavakõne, näitlejameisterlikkuse, lavalise liikumise õppimise ning improvisatsiooni ja loovideede arendamisega. Lisaks käsitletakse hääletervishoiu, keskendumisvõime ja lavanärviga seotud teemasid; käiakse koos teatris ja arutletakse teatrikunsti kui nähtuse üle ajaloos ja praeguses ühiskonnas. Ring sobib ka õpilasele, kes pole tingimata huvitatud teatrilaval esinemisest, ent soovib enda loomingulist potentsiaali ning esinemisjulgust avastada ja arendada, teatrikunstist rohkem teada saada või oma loovideid huvikaaslastega jagada ning teostada.

Korra-kaks aastas luuakse ühistööna lavastus(ed), mida esitatakse maakondlikel ja üleriigilistel kooliteatrite festivalidel, koolis ning mujal. Igal huviringi õpilasel on soovi korral võimalik end proovile panna ka individuaalsetel esinemistel (etluskonkursid, õhtujuhtimine jne) ning saada juhiseid eri tüüpi tekstidega töötamiseks.

Koolileht Miilang – juhendaja õp. Age Salo
K: 14.30 -17.00 ruumis 110 (raamatukogu)
Miilangu veebileht

Treffoonia õpilastel on oma häälekandja, milleks on ajaleht Miilang. See ilmub vahelduva eduga alates 1925. aastast. Koolielu jälgitakse pidevalt ja leht, mis toob lugejate ette nii huvitavad olemuslood kui ka põnevad reportaažid ja värsked uudised otse Treffneri seinte vahelt, ilmub vähemalt kord perioodis. Lehe tegijad on võtnud eesmärgiks kirjutada treffneristide rõõmudest, probleemidest ning tutvustada õpetajaid ja õpilasi – seega kõike, mis koolis kajastamist väärt. Miilang püüab kirjutada ka Tartu kultuurisündmustest treffneristide silme läbi. 21. sajandil ei saa mööda minna ka tehnilistest võimalustest. Sotsiaalvõrgustik, pildigalerii, videoklipid - ka sellega püüab Miilang sammu pidada, et koolis toimuv oleks kõikjalt jälgitav. Ajalehe toimetuse moodustavad kirjutamishuvilised õpilased, keda juhendab vilistlane ja ajakirjandust studeeriv Kristi Luha. Koolileht pakub võimalust oma tähelepanekuid ja mõtteid Treffneris ja selle ümber trükisõnana jäädvustada. Alati ei pea kirjutama siis, kui peatoimetaja palub. Kui tekib idee, millest võiksid lugeda ka teised koolikaaslased, siis millal iganes, Miilang ootab alati kaastöid. Kaastööd on oodatud aadressil miilang@htg.tartu.ee  
Miilang – koolileht, mida terve aatrium kord perioodis agaralt loeb!
 
Kunstitrenn – juhendaja õp. Raimond Lepiste
E: 16.10-17.40 ja N: 16:00-17:30 ruumis 304 (kunstiklass)

Hugo Treffneri Gümnaasiumi kunstitrenn on suunatud osalejate loovuse arendamisele ja eneseväljendusele erinevate kunstimeediumide kaudu. Õpilased saavad ettekujutuse mitmesugustest maalimis- ja joonistamistehnikatest ning võimaluse esitleda oma teoseid väljapanekutel koolimajas.
Peamiselt  tegeleme ringi liikmeid huvitavate asjadega: saad tegeleda enda projekti/teosega ja valikuliselt osaleda ühistegevuses, nagu näiteks: joonistamine, maalimine, trafarett-maal, seinamaal, modelleerimine arvutiga, stencil art, …  
Kunstiring hakkab olema suuresti liikmete enda nägu. Soovi korral tutvustab juhendaja enda, aastatega omandatud, toimivaid töövõtteid ja tehnikaid. Kunstiringis ei pea alati kohal käima. Kunstiklass on avatud ka teistel päevadel, õpilane saab oma projektiga tegeleda ka endale sobivatel aegadel (siis lihtsalt pole juhendajat läheduses). Lisaks kunstitrenni tavategevustele toimuvad vahest tegevkunstnike juhendamisel erinevad töötoad, nagu maaliminine, animatsioon, tänavakunst jms. 

Lingvistikaring – juhendaja õp. Kristiina Punga ja Rando Lukk
T: 16.10 - 17.40 ruumis 144 (ajalooklass)

Lingvistikas tegeletakse erinevates võõrkeeltes ülesannete lahendamisega. Võõrkeelte oskus ei ole vajalik, kuid lingvistikaga tegelemine on abiks neile, keda huvitavad maailma erinevad keeled, kirja- ja numbrisüsteemid. Tegemist on pigem nuputamisülesannetega, kus loogiliste seoste ja järelduste abil lahendatakse toredaid näiteid. Meie koolist on 10 õpilasel võimalik osaleda märtsikuus olümpiaadil, millest parimad pääsevad edu korral edasi ka rahvusvahelisele olümpiaadile. Seega on ülesandeid oodatud lahendama nii õpilased, kes kindla sihiga plaanivad osaleda olümpiaadil, kuid ka need, kes tahavad aeg-ajalt oma loogilise mõtlemise proovile panna. Kohtume paaril korral perioodis esmaspäeviti pärast 5. tundi. Uudishimu korral võib kohale tulla ka mõnele üksikule kokkusaamisele või võtta isesesvalt lahendamiseks ülesandeid. 

Petangiring – juhendaja mitmekordne Eesti meister õp. Aimar Poom
Petangihall on alaliselt soovitajatele avatud, varustus on kohapeal, kuid esmaspäeviti kell 16.00-21.00 saab harjutada koos teiste Tartu mängijatega ning soovi korral saada algõpetust
Petank ehk petanque on Prantsusmaalt päris kuulimäng, mis on jõukohane igale inimesele ja mis pakub mõõdukat füüsilist koormust ning küllaldaselt põnevust. Lisainfot leiad Eesti Petangiliidu lehelt ning facebooki grupis HTG petank.

Rohelistering – juhendaja õp. Ott Maidre 
N: 16.00 - 17.30 ruumis 225 (bioloogiaklass)
https://www.facebook.com/treffirohelus/

HTG rohelised ootavad endaga liituma kõiki loodushuvilisi ja rohelise mõtteviisiga õpilasi. Traditsiooniliselt käiakse üheskoos matkadel, korraldatakse kevadist ökonädalat ja korra aastas kogunetakse ööakadeemiale. Igal nädalal on võimalik kokku saada, et tulevasi üritusi planeerida ja uusi ideid jagada. Kord või paar kuus toimub lisaks traditsioonilistele tegevustele suurem kogunemine, kus vaadatakse ühiselt mõnd teemakohast filmi või jagatakse rühmale enda kogemusi ja muljeid reisidest või muudest looduselamustest. Kõige olulisem on rühmaliikmete endi huvi ja tegutsemistahe!

Segakoor Anima – dirigent õp. Eve Paap
E kl 16.10 - 17.40 noormehed auditooriumis
T kl 16.00 - 17.30 neiud auditooriumis
K kl 16.00 - 17.30 kogu koor aulas (või mõnikord auditooriumis)
               
Segakoori proovides tehakse põhjalikumalt tutvust hääleseadega, omandatakse uusi teadmisi hääle korrashoiust ja lihvitakse oma vokaaltehnilisi oskusi. Segakoori repertuaar on mitmepalgeline, kavas on nii Eesti kui ka välisheliloojate teoseid, rahvalaule, rahvalaulude töötlusi ning kavast ei puudu ka kergemuusika ning selle klassika. Ajasõel on välja selgitanud parimad (populaarsemad) teosed, mille laulmine on koorile ikka ja jälle rõõmu valmistanud, nt A. L. Webberi „The Phantom of the Opera”, R. Tobiase „Eks teie tea” jpt. Repertuaari lihvitakse tavaliselt laululaagrites (aastas toimub kaks laululaagrit). Segakoor Anima on edukalt esinenud Tuljaku võistulaulmistel, osalenud rahvusvaheliste noortekooride festivalide programmides, festivalil Ernesaks 100, segakooride laulupäevadel TÜ aulas ja teistelgi ülelinnalistel üritustel, aga ei saa unustada ka oma kooli üritusi, kus osaletakse suure rõõmuga, ning kooliaasta tippsündmust - kevadkontserti, mis tavapäraselt toimub TÜ aulas. Oma tegevuse ajal on osaletud ka kõikidel laulupidudel. Koor omab aastast 1997 I kategooriat. Koori deviisiks on laulutaadi G. Ernesaksa sõnad „Kiidetakse - ära usu! Laidetakse - laula paremini!”. Kooril on oma logo (kujundaja vil. K. Vahtramäe) ja logoga lipp.
 
Spordiring – juhendajad õp. Anneli Saarva ja õp. Aimar Poom
E: 16.00 – 17.25 võrkpall, 17.30 – 18.55 saalihoki (võimlas)
T:  16.00 – 17.25 saalihoki (võimlas)
N: 16.00 – 17.55 võrkpall (võimlas)
R: 14.30 - 15.55 korvpall, 17.30 – 18.55 saalihoki (võimlas)
 
Spordiring toimub neljal korral nädalas. Õpilastel on võimalus mängida nii korvpalli, võrkpalli kui ka saalihokit ning soovi korral tegeleda üldkehalise ettevalmistusega. Koolil on olemas ka sõudeergomeeter.

Tantsuansambel Tantsutallad (TT) – kunstiline juht õp. Uve Saar;assistent õp. Trine Lepp 
T:  16.00 - 17.30 TT5 ruumis 200 (aula)
     17.30 - 19.00 TT6 ruumis 228 (võimla)
     18.00 - 19.30 TT4 ruumis 200 (aula)
     20.00 - 22.00 TT2 ruumis 228 (võimla)
N: 16.00 - 18.00 TT5 ja TT6 ruumis 200 (aula)
     18.00 - 20.00 TT2 ja TT4 ruumis 228 (võimla)
     20.00 - 22.00 TT0 ruumis 228 (võimla)
L:  12.00 - 18.00 TT1 ja TT3 ruumis 228 (võimla)
www.tantsutallad.ee

HTG tantsuansambel TANTSUTALLAD on üks Tartu linna esinduskollektiividest, kus tehakse tööd eri tasemega gruppides vähemalt kahel korral nädalas. Terve ansambel saab kokku tantsulaagrites, mis toimuvad nii Treffneri koolis kui ka väljaspool kooli. Pikki trenne tuleb teha nii kooli aastapäeva balliks, erinevateks konkurssideks, tantsupidudeks, kodu- ning välismaisteks festivalideks kui ka kooli kevadkontserdiks valmistudes.

     

Võitluskunstiring – juhendaja vilistlane Reedik Pääsuke     
https://www.htg.tartu.ee/koto/
https://instagram.com/koto_budo
https://www.facebook.com/reedik
Kogunemised toimuvad keldrisaali ruumis 113 (matisaalis nö. raamatukogu all).
Wado-ryu karate Escrima Hontai yoshin ryu jujutsu

Alade täpsema kirjelduse leiab Koto koduleheküljelt.
 

Väitlusklubi – Jaak Sootak 

N: 16.00 – 18.00 ruumis 136 (matemaatikaklass)

Väitlusklubi tegutseb samuti mitmes grupis ja kokkusaamised toimuvad igal nädalal. Väitlejate võistlusgraafik on tihe ning pingeline, aga vaatamata sellele aitavad nad korraldada ka koolis mitmeid üritusi, millest peamiseks on naljapäeva tähistamine 1. aprillil. Kooli väitlusklubi on koht, kus õpitakse arukalt kõnelema. Iga inimene võiks ja peaks oskama oma seisukohti loogiliselt väljendada - see ongi väitlusklubi mõte. Ei tule ju esinemiskogemus ja -julguski kahjuks. Osalejad saavad end proovile panna väitlusvõistlustel ja kõnekonkurssidel. Võistlusi on nii koolisiseseid kui vabariiklikke. Väitlejad kirjeldavad ise oma klubi nii: "Vahva seltskond on."


 

Uuendatud: 8/01/2024